MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

„Czarniecczycy przeciw przemocy”, czyli nowy projekt Szkolnej Grupy Praw Człowieka

10 marca 2021

W ramach projektu: „Czarniecczycy przeciw przemocy” z inicjatywy Szkolnej Grupy Praw Człowieka 10 marca rozpoczął się cykl spotkań związanych z cyberprzemocą i przemocą domową. Ze względu na bezpieczeństwo oraz obostrzenia epidemiczne uczniowie klas I c i I b spotkali się z mł. asp. Katarzyną Kaszubą oraz sierż. Angeliką Głąb – Kunysz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na zajęciach online. Celem spotkania było podniesienie świadomości wśród młodzieży w zakresie zagrożeń oraz skutków, jakie niosą ze sobą hejt, agresja i przemoc rówieśnicza czy przemoc domowa. Są to tematy bardzo aktualne, ważne, a nawet niezbędne, aby utrzymać standardy bezpiecznej komunikacji w dobie rozwoju technologii. Zajęcia, które zorganizowały p. Katarzyna Dobrakowska i p. Agnieszka Panas, miały pomóc uczniom w ograniczeniu niebezpieczeństw, na jakie mogą się natknąć w wirtualnym świecie. Kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie problemy psychiczne. W trakcie zajęć ich uczestnicy obejrzeli też film przedstawiający zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz konkretne przypadki przestępstw. Zapoznali się z najczęstszymi formami cyberprzemocy. Na koniec uczniowie mieli czas na zadawanie pytań. Poruszono również tematykę związaną z przemocą domową, szczególnie w trudnych dzisiaj czasach izolacji. Panie policjantki omówiły zasady bezpiecznego korzystania z Internetu tak, aby nie stać się ofiarą przestępstwa, radziły, jak postąpić, będąc świadkiem takiej formy przemocy, oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.

Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną osobą dorosłą. Razem łatwiej rozwiązać problem. Dobrym rozwiązaniem jest również kontakt z profesjonalistami, np. konsultantami helpline.org.pl (tel. 800 100 100).

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – internetu. Problem ten dotyczy wielu dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów! Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in.:

  •  wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
  • robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
  • publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
  • podszywanie się pod kogoś w sieci.

Cyberprzestępczość – w polskim prawie brak jest jednolitej jej definicji. Pojęcie to obejmuje wszystkie rodzaje przestępstw, do których popełnienia użyto Internetu i które zaistniały w cyberprzestrzeni.

 Przemoc w rodzinie jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, osób wspólnie zamieszkujących bądź gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u dotkniętych przemocą.

 „Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji, pracownika ośrodka pomocy społecznej bądź komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciela służby zdrowia lub placówki oświaty w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie.

 Ośrodki udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą domową:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8, tel. 82 565 82 59, 82 564 22 50

Zespół Interdyscyplinarny przy MOPR Chełm – tel. 604 896 617

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie, ul. Wolności 20, tel. 82 564 07 07  , www.oik-chelm.cba.pl, e-mail: oikchelm@op.pl

Gminne ośrodki pomocy społecznej i funkcjonujące przy nich zespoły interdyscyplinarne

e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

www.niebieskalinia.pl

Pamiętajmy!

  • Cyberprzemoc to przemoc przy użyciu mediów elektronicznych, głównie Internetu i telefonów komórkowych.
  • Najczęstsze formy cyberprzemocy to obrażanie, wyzywanie i poniżanie przy pomocy Internetu, fotografowanie i filmowanie bez czyjejś zgody oraz publikowanie tych materiałów w sieci, a także podszywanie się pod kogoś.
  • Skutki dla ofiar cyberprzemocy bywają często bardzo bolesne.
  • Nie należy bagatelizować żadnych podejrzeń cyberprzemocy i najlepiej od razu zgłaszać ją na policję.
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl