MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Europejskie „naj” ze Szkolnym Klubem Europejskim „Czapla”

25 września 2019

Klub Europejski „Czapla” zainicjował działalność w bieżącym roku szkolnym zajęciami edukacyjnymi dla uczestników wymiany polsko – niemieckiej z I LO im. Stefana Czarnieckiego i Godberg – Gymnasium z Sindelfingen w Niemczech oraz uczniów klas I bg i  II b. Prowadzące imprezę uczennice klasy II b: Aleksandra Ostasz, Wiktoria Rzeszot i Wiktoria Wojtacha podkreślały, iż Europa zajmuje tylko 2% powierzchni kuli ziemskiej. Tworzą ją 46 państwa, a największą organizację międzynarodową stanowi Unia Europejska, do której należą Niemcy i Polska. Idea, która przyświeca UE, „zjednoczeni w różnorodności” znajduje odzwierciedlenie w  jej historii i kulturze. W części pierwszej spotkania, prowadzonej w języku angielskim, uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące przeszłości i teraźniejszości Wysp Brytyjskich, przygotowane przez p. prof. Marka Urbana – nauczyciela języka angielskiego. W części drugiej, prowadzonej po polsku i niemiecku, uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania o to, co w Europie największe i najmniejsze, najwyższe i najniższe, najbardziej i najmniej znane. Wszystkie dobre odpowiedzi zostały nagrodzone słodkimi upominkami.

Organizatorami spotkania byli: p. prof. Ewa Betiuk, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, p. prof. Renata Jóźwiak, nauczycielka języka niemieckiego, p. prof. Marek Urban, nauczyciel języka angielskiego. Nad sprawnością techniczną urządzeń czuwał Dawid Kasperski z kl. II b.

Fot.: Ewa Betiuk

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl