MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

II sesja Sejmiku Uczniowskiego

17 lutego 2023

W auli im. Wiktora Ambroziewicza odbyła się II sesja Sejmiku Uczniowskiego, w której uczestniczyło 46 uczniów. Obrady prowadziła Maja Langiewicz – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. W komisji skrutacyjnej zasiedli Julia Łyszkowicz i Jakub Wiewióra, funkcję protokolanta pełnił Oliwier Mucha. Podczas sesji Maja Langiewicz przedstawiła sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w pierwszym okresie roku szkolnego 2022/2023. Wymieniła liczne akcje, których inicjatorem lub współorganizatorem był Samorząd, m. in. kiermasz podręczników, czytanie ballad Adama Mickiewicza, wybory przewodniczącego SU, Dzień Chłopaka – Dzień Krawata, opracowanie zmian regulaminu SU, Dzień Edukacji Narodowej, spotkanie z absolwentami – dr Anitą Borkowską i Janem Malawskim, wybory do Młodzieżowej Rady Miasta (Kacper Prus i Weronika Boś zostali zastępcami przewodniczącego MRM), Szkoła do Hymnu, Dzień Życzliwości, Andrzejki – Dzień Idola, mikołajki, Paczka dla Bohatera, zbiórka słodyczy dla dzieci z Mikołajowa, koncert i licytacje na rzecz WOŚP. Sejmik podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego.

Podczas spotkania głos zabrała także p. dyrektor Halina Smyk, która podziękowała Zarządowi Samorządu Uczniowskiego za dotychczasową współpracę. Następnie wręczyła dyplomy stypendystom Marszałka Województwa Lubelskiego. Poinformowała również o działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa – w placówce zostały zamontowane dodatkowe trzy kamery. Przekazała informacje dotyczące powstania nowego kompleksu boisk na terenie szkoły. Pani Dyrektor wspomniała również, że Rada Rodziców zadeklarowała chęć sfinansowania renowacji nagłośnienia w auli, co nastąpi niebawem. Niestety, remont kosza w sali gimnastycznej jest niemożliwy, zakup zaś nowego w tym roku szkolnym przekracza możliwości finansowe szkoły. Głos w tej sprawie zabrała p. Marta Sadowska, która zaproponowała, by Samorząd Uczniowski zaangażował się w zbiórkę pieniędzy na zakup nowego kosza. Przypomniała przy tym wieloletnie osiągnięcia drużyn koszykarskich w I Liceum Ogólnokształcącym. Delegaci wyrazili chęć wsparcia inicjatywy. Pani Dyrektor zgodziła się na propozycję. Przewodnicząca zakończyła sejmik podziękowaniem społeczności szkolnej za współpracę oraz zapoznała z planami działań na najbliższy czas.

Nad przebiegiem zebrania czuwały opiekunki Samorządu Uczniowskiego – p. Marta Sadowska i p. Honorata Zakrzewska.

Fot: Marzena Postój

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl