MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Informacja dla kandydatów do klasy politechnicznej – dwujęzycznej

09 czerwca 2023

Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, przeprowadzony zostanie 13 czerwca br. o godz. 14.00 w sali nr 25.

Kandydaci legitymujący się certyfikatem FCE, CAE, CPE są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego pod warunkiem przedłożenia oryginału certyfikatu i otrzymują 50 punktów.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zwolnieni są ze sprawdzianu kompetencji językowych i otrzymują 50 punktów.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl