MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Informacja dla Kandydatów do naszego liceum

21 lipca 2022

Informujemy, że 22 lipca Komisja Rekrutacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych. Do 28 lipca do godz. 15.00 rodzic (opiekun prawny) kandydata zakwalifikowanego jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia, przedkładając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zapraszamy w godzinach pracy sekretariatu.

Wykaz podręczników dla poszczególnych klas I: [POBIERZ]

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl