MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Już niebawem finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku”

01 marca 2023

3 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku”.

 Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, propagowanie nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania otaczającym światem, doskonalenie umiejętności obserwacji, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych, promocję walorów przyrodniczo-krajobrazowych województwa lubelskiego, rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy; Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresę Misiuk. Konkurs został również objęty patronatem medialnym przez TVP3 Lublin, Radio Lublin i Kurier Lubelski.

W ramach przygotowania do I i II etapu konkursu w roku szkolnym 2022/2023 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się dwie edycje Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” oraz warsztaty tematyczne w laboratoriach na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Do udziału w I etapie konkursu, który odbył się w dniu 2 grudnia 2022 r. w 68 szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego, zgłosiło się 1300 uczniów. Natomiast do finału konkursu, który odbędzie się w dniu 3 marca 2023 r., zakwalifikowało się 187 uczniów z 64 szkół ponadpodstawowych.

Trzech najlepszych finalistów konkursu otrzyma laptopy, ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, kolejnych zaś siedem osób wartościowe pozycje książkowe. Ponadto pierwszych 50 finalistów konkursu weźmie udział w dwudniowych warsztatach terenowych zorganizowanych w parkach narodowych na terenie województwa lubelskiego (Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy).

Wszystkim finalistom życzymy powodzenia w konkursie!

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl