MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Katarzyna Kiwińska stypendystką Prezesa Rady Ministrów

10 grudnia 2018

W „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. 230 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego odebrało je z rąk Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego, Agaty Gruli – Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wśród nagrodzonych znalazła się również Katarzyna Kiwińska z kl. II d. Gratulujemy!
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest tylko jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl