MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Kolejny projekt Szkolnej Grupy Praw Człowieka

07 czerwca 2023

W ramach działań Szkolnej Grupy Praw Człowieka na dziedzińcu naszej szkoły odbył się happening zorganizowany przez uczniów biorących udział w międzynarodowym projekcie „StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”. Jego celem jest przeciwdziałanie agresji ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewcząt, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci. Choć większość osób jest świadoma istnienia tego problemu, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak powszechny jest on w społeczeństwie. Wśród uczniów została przeprowadzona internetowa ankieta mająca na celu zbadanie opinii młodzieży na temat utrwalonych w naszym społeczeństwie stereotypów.  Można było w niej znaleźć 15 pytań bądź stwierdzeń, na które odpowiedź powinna być zgodna z tym, co czują oraz uważają czarniecczycy. Wyniki sondażu zostały opublikowane następnego dnia w przestrzeni głównego korytarza I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Ponadto przed szkołą zorganizowano happening: ustawiono dwie makiety postaci nieposiadających twarzy. Zadaniem uczniów i innych osób wychodzących na przerwę było zadecydowanie o ich wyglądzie, ubraniach oraz przypisanie im różnych cech charakteru. Osoby zainteresowane mogły podejść i napisać na tablicy skojarzenia ze słowem „stereotyp” i zgłębić swoją wiedzę dotyczącą tego tematu. Akcja ta pokazała, że takie przedsięwzięcia są potrzebne i powinny być podejmowane jak najczęściej.

Uczniami odpowiedzialni za wydarzenie byli: Julia Korkosz, Paulina Pikulska, Weronika Barycka, Paweł Adamczyk, Diana Prodan i Michał Ślusarczyk z klasy II d oraz Dominika Korol z klasy II b. Zdjęcia zostały wykonane przez Patrycję Gaj vel Demczuk z klasy III b. Za przygotowanie wydarzenia zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym odpowiedzialne były p. Katarzyna Dobrakowska oraz p. Teresa Kurzępa.

Fot.: Patrycja Gaj vel Demczuk

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl