MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

06 maja 2024

Informujemy, że szatnia dla zdających egzaminy maturalne w dn. 7 – 9 i 13 maja znajduje się w jadalni stołówki. Prosimy o niepozostawianie w niej rzeczy wartościowych.

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać (dotyczy to również wszelkiego typu maskotek, książek, toreb, torebek, reklamówek itp.). Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, np. linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

Naklejki kodowe zdający mogą zabrać dopiero po ostatnim w tej sesji egzaminie. Należy je jednak przechowywać do 21 sierpnia br. (termin sesji poprawkowej).

Życzymy powodzenia!!!

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl