MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Konferencja kończąca realizację projektu edukacyjnego „XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”

04 kwietnia 2019

Już po raz siódmy w naszej szkole czarniecczycy realizowali projekt edukacyjny „Sejm Dzieci i Młodzieży”. Dziecięcy parlament zbiera się raz do roku 1 czerwca, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Od 2015 r. nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawuje Instytut Pamięci Narodowej.

Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Posłowie Sejmu II Rzeczpospolitej Polskiej. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Zadaniem było zrealizowanie projektu upamiętniającego w sposób trwały (w przestrzeni wirtualnej lub realnej) losy i działalność posła, który co najmniej raz sprawował mandat poselski w latach 1918 – 1939, a podczas wojny działał dla dobra ojczyzny.

Bohaterem projektu czarniecczyków był Tomasz Arciszewski – legionista, konspirator, poseł, społecznik, polityk, premier rządu na uchodźstwie. „Człowiek, któremu przyszło żyć w trudnych czasach i podejmować trudne decyzje”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła p. Teresa Kiwińska – Dyrektor I LO w Chełmie. Grupę docelową autorek projektu – Darii Gołębiowskiej i Roksany Paralusz z klasy I b, stanowili zainteresowani historią i wiedzą o społeczeństwie uczniowie naszej szkoły. Zespół opracował zawartość merytoryczną i szatę graficzną ulotki i plakatu o Tomaszu Arciszewskim, dzięki czemu w krótkim czasie duże grono uczniów „Czarnieckiego” dowiedziało się o działalności naszego bohatera. Ponadto przygotował prezentację multimedialną z jego biogramem wyświetlaną na szkolnym telebimie. Poinformował też społeczność I LO o adresie strony internetowej poświęconej Tomaszowi Arciszewskiemu. W krótkim okresie odwiedziło ją ponad 150 osób. Tym, którzy odwiedzili nasza stronę, zadaliśmy pytanie, dlaczego warto pamiętać o takich ludziach jak bohater projektu. Przeprowadzono też sondę wśród chełmian oraz krótki wywiad z p. prof. Bartoszem Janiszewskim, nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie, na temat Tomasza Arciszewskiego. Pracę nad realizacją projektu zakończyło nagranie słuchowiska paradokumentalnego prezentującego koleje losu tego nietuzinkowego człowieka.

4 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja kończąca projekt. Jej uczestnikami byli uczniowie klas I b i II c. Na zakończenie przeprowadzono grę dydaktyczną, w której wzięły udział trzyosobowe delegacje klas pierwszych. Jury w składzie: p. dyr. Teresa Kiwińska, p. prof. Anna Popielewicz oraz p. Stanisław Mościcki, radny obecnej kadencji Rady Miasta Chełm oraz Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, oceniało, jak poszczególne zespoły poradziły sobie z pytaniami, które dotyczyły Tomasza Arciszewskiego oraz projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży. Przygotowano też pytania dla publiczności. I miejsce zdobył zespół klasy I e w składzie: Wiktoria Pastuszak, Michał Dżaman, Hubert Mucha. Pani dyr. Teresa Kiwińska w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę takich działań w kształtowaniu szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowała p. prof. Ewa Betiuk, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Fot.: Marzena Postój

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl