MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie

08 marca 2022

„Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości”. Słowa Johna Fitzgeralda Kennedy’ego wydają się, zwłaszcza dzisiaj, niepokojąco aktualne. Minione stulecie szczególnie naznaczone było różnymi konfliktami zbrojnymi, w które zaangażowany był cały świat. Naiwnie wierzono, że wiek XXI może okaże się wolny od wojen. Niestety, ludzka skłonność do okrutnej rywalizacji w połączeniu z rozwojem technologicznym przynosi nowe ofiary przemocy i barbarzyństwa. Widać to wyraźnie w ostatnich dniach, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę.

Liczba ofiar wśród ludności cywilnej, a zwłaszcza dzieci, jest przerażająca. Podczas konfliktów zbrojnych dochodzi do aktów przemocy, wobec których szczególnie bezbronne są kobiety oraz dzieci. Na całym świecie ponad pół miliona dziewczynek i chłopców poniżej osiemnastego roku życia zostało zmuszonych do uczestnictwa w wojnie – czy to jako żołnierze bezpośrednio walczący z wrogiem, czy jako członkowie formacji pomocniczych. Wielu z nich musiało opuścić swoje domy i ojczyznę, szukając schronienia na terenach nieobjętych wojną. Konflikty zbrojne mają negatywny wpływ na dzieci, zwłaszcza ich psychikę. „Kultura pokoju zostanie zbudowana wtedy, gdy obywatele całego świata zrozumieją nurtujące ich problemy globalne, zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów i walki o sprawiedliwość bez używania przemocy, zaczną żyć zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka i równości, docenią różnorodność kulturową i okazywać będą szacunek Ziemi oraz sobie nawzajem. Uzyskać to można tylko poprzez systematyczną edukację na rzecz pokoju.” – w haskim apelu o pokój najważniejszym postulatem jest podejmowanie konkretnych działań antywojennych. Nie da się osiągnąć tego celu bez zmiany mentalności ludzkiej. Wymaga to wysiłków edukacyjnych. Jak to zauważył Mahatma Gandhi – „Jeśli mamy zaprowadzić na świecie pokój, musimy zacząć od dzieci.”. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów nie jest wrodzoną cechą człowieka – trzeba ją w sobie kształtować i praktykować już od najwcześniejszych lat, przygotowując do życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości oraz przyjaźni.

Nieprzypadkowo Dzień Pokoju na Świecie łączy się dziś z Dniem Praw Kobiet. Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka życzą wszystkim Kobietom naszej szkolnej społeczności zdrowia, pokoju, niekończącej się nadziei oraz sił w zmaganiach z nie zawsze przychylną rzeczywistością.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl