MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

„Miłości ziemi rodzinnej, miłości rodaków, miłości wszystkiego co polskie – stój zawsze przy mnie!” – ślubowanie uczniów klas pierwszych

27 września 2022

Uczniowie klas pierwszych – w obecności Sztandarów Szkoły – historycznego z 1918 roku oraz nowego z 1975 roku – ślubowali sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków szkolnych, kultywować tradycje czarniecczyków. W tej podniosłej chwili towarzyszyli im wychowawcy: p. Teresa Kurzępa (klasa I a), p. Tomasz Kociuba (klasa I b), p. Teresa Świś (klasa I c), p. Ewa Gozdek (klasa I d), p. Aneta Kamola – Wróbel (klasa I e). Zwracając się do uczniów klas pierwszych, p. dyrektor Halina Smyk podkreśliła, iż udział w ślubowaniu jest jednocześnie zobowiązaniem do odpowiedzialności nie tylko za osobisty rozwój intelektualno – emocjonalny, ale także godne reprezentowanie naszej placówki. W imieniu społeczności uczniowskiej głos zabrała Julia Kowalczuk – reprezentantka Samorządu Uczniowskiego. Pierwszoklasiści otrzymali legitymacje oraz znaczki szkolne. Ślubowaniem pokierował p. Tomasz Kociuba, który sprawował również opiekę nad Pocztem Sztandarowym. Po zakończeniu uroczystości zespoły klasowe miały okazję uczestniczyć w pamiątkowej sesji fotograficznej.

„Foto Karczmarski”

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl