MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Klimat to przyszłość

Klimat to przyszłość. Od działań Unii Europejskiej w obszarze ochrony klimatu  do lokalnych akcji uczniowskich”.

Projekt miał zasięg ogólnopolski. Jego pomysłodawcą była Fundacja Schumana. Główną nagrodę dla zwycięskiego projektu stanowił wyjazd grupy projektowej na koszt organizatorów na święto Europy – Paradę Schumana – 9 maja 2020 roku.                                                       

Patronat nad realizacją projektu: p. dyrektor Teresa Mościcka.

Realizatorzy projektu: uczniowie klas I bg i II b.

Koordynatorki projektu: p. prof. Ewa Betiuk i p. prof. Anna Popielewicz.

Uczniowie – koordynatorzy projektu: Dominika Blażejczuk, Joanna Kraska (odpowiedzialna za rozwiązania merytoryczne) z kl. I bg, Gabriela Cygańczuk, Wiktoria Rzeszot (odpowiedzialna za rozwiązania merytoryczne) z kl. II b.

Obsługa techniczna: Artur Grabowiec z kl. III c, Dawid Kasperski z kl. II b.

Czas realizacji: styczeń – luty 2020 r.


CELE PROJEKTU

Poznanie wyzwań związanych z ochroną środowiska.

Poznanie i nauczenie się, w jaki sposób analizować zdobyte informacje i wybierać te, które są kluczowe do pokazania innym.

Porównanie, w jaki sposób indywidualne działania w zakresie ochrony środowiska wspierają działania o charakterze systemowym realizowane przez Unię Europejską.

Zdobycie nowych kompetencji związanych z przygotowywaniem i prezentacją zdobytej samodzielnie lub w grupie wiedzy.

Rozwinięcie kompetencji związanych ze współpracą w grupie.


Uczestnicy projektu pracowali w zespołach cztero – sześcioosobowych, które miały poszukać odpowiedzi na pytanie: „Jakie wyzwania wiążą się na co dzień z ochroną środowiska w Waszym otoczeniu?”.

Uczniowie sami wybrali metodę pracy, mogli oni np. poszukać informacji w internecie, gazetach, magazynach, mediach, zapytać ludzi im bliskich (rodzina, przyjaciele, koledzy), zrobić sondę na korytarzu w szkole, w mieście, ankietę na Facebooku czy innych mediach społecznościowych, nakręcić film, stworzyć fanpage. Ich praca polegała na doborze członków grup, obejrzeniu przez członków zespołów filmu Tomasza Kammela o tym, jak przygotować ciekawą i atrakcyjną prezentację, wykonaniu zadania, opracowaniu wyników i przedstawieniu ich w atrakcyjnej formie pozostałym osobom w klasie.


Jury złożone z uczniów klasy III c w składzie: Gabriela Komar, Artur Grabowiec, Mikołaj Kuczer, Marcin Paluch wybrało po trzy najciekawsze prezentacje.

Uczniowie klas I bg i II b w dniach 20 – 21 lutego 2020 r. przedstawili jury efekty pracy.

Prezentacje uczniów klasy I bg:

Sonda przeprowadzona wśród uczniów naszej szkoły w celu przybliżenia zagadnienia dotyczącego zanieczyszczeń powietrza.

„Zależności pomiędzy zmianami klimatycznymi a światem wody”.

„Odnawialne źródła energii i ich rola w przyszłości”.

Pokaz multimedialny „Zero Waste” – problem nieekologicznych opakowań”.

„Lasy Amazonii  jako zielone płuca Ziemi”.

„Nieekologiczne opakowania żywności” (film).

„Sposoby dbania o środowisko podczas codziennych czynności”.

„Plastik – chemiczny cud, a może wróg?”.

Wyróżnienia otrzymały grupy, które przybliżyły następujące zagadnienia: pokaz multimedialny „Zero Waste” – problem  nieekologicznych opakowań’’, „Odnawialne źródła energii naszą przyszłością”, „Plastik  — chemiczny cud, a może wróg?”.

 

Prezentacje uczniów klasy II b:

„Najwięksi truciciele Ziemi”.

„Plastik  — chemiczny cud, a może wróg?”.

„Przedmioty codziennego użytku, które mogą pozwolić na ekologiczne życie”.

„Ekologia każdego dnia”.

„A to ciekawe! Ekologia”.

„Do czego prowadzi zmienność klimatu?”.

„Co chełmianie wiedzą o ochronie środowiska?”.

„Lasy Amazonii – zielone płuca Ziemi”.

Jury wybrało następujące propozycje z klasy II b: „Plastik  — chemiczny cud, a może wróg?”, „Przedmioty codziennego użytku, które mogą pozwolić na ekologiczne życie”, „Do czego prowadzi zmienność klimatu?”.

Uczestnicy projektu przygotowali „mapy myśli” odnoszące się do  problemu: ,,najważniejsze wyzwania związane z ochroną środowiska”.

Na konferencji przedstawione zostały wyróżnione projekty uczestników projektu. Można je znaleźć: https://www.instagram.com/srodowisko_czarniecki_1lo/

https://taplink.cc/srodowisko_czarniecki_1lo


Sprawozdania z realizacji projektu

Uczniowie klasy I bg przygotowali prezentacje zrealizowane jako część projektu Polskiej Fundacji R. Schumana. Projekt obejmował zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Uświadomił uczniom, że nawet w życiu codziennym, poprzez drobne działania, możemy dbać o naszą planetę.

Wszystkich zgromadzonych oraz jury w składzie: Marcin Paluch, Gabriela Komar, Mikolaj Kuczer przywitała Joanna Kraska — jedna z młodzieżowych koordynatorek projektu. Jako pierwsza efekty swojej pracy przedstawiła grupa, w skład której wchodzili: Michał Kowalczuk, Aleksandra Szewczuk oraz Aleksandra Wołoszkiewicz. Zaprezentowana przez nią sonda, przeprowadzona wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, miała na celu przybliżenie zagadnień dotyczących zanieczyszczeń powietrza — ich przyczyn, skutków, a także możliwych sposobów walki z tym problem. Następnie Aleksandra Bereza, Maja Duszak, Iza Nafalska i Julia Kołodziejczuk ukazały zależności pomiędzy zmianami klimatycznymi a światem wody. Przywołując aktualne statystyki, zobrazowały negatywny wpływ globalnego ocieplenia na środowisko wodne. Później zespół w składzie: Oliwia Prucnal, Aleksandra Wojnicka, Klaudia Dąbrowska, Amelia Skolasińska i Wiktor Wójcicki przedstawił sposoby dbania o środowisko podczas codziennych czynności. Dzięki ankiecie, którą przeprowadził wśród uczniów I LO, można było dowiedzieć się, w jaki sposób młodzież dba o klimat. Emilia Orłowska, Martyna Wojciechowska, Kinga Pakuła, Rafał Mulsanowski oraz Kinga Szewc poruszyli temat odnawialnych źródeł energii i ich roli w przyszłości. Grupa, poza ciekawym pokazem multimedialnym, przygotowała również model baterii słonecznej oraz makietę wiatraka. Ponadto na Facebooku założyli fanpage dotyczący zagadnień poruszanych podczas prezentacji. Następnie efekty swojej pracy przedstawił zespół składający się z Katarzyny Luty, Dominiki Lichotop, Zuzanny Misan, Julity Kułagi oraz Oliwii Mazurek. Uczennice za pomocą pokazu multimedialnego zatytułowanego „Zero Waste” odniosły się do problemu nieekologicznych opakowań, które można zastąpić przyjaźniejszymi dla środowiska odpowiednikami. Pokazały również, jak na co dzień walczyć z nadmiarem plastiku. Joanna Fedorowicz, Martyna Łukawska, Bartek Oziomek oraz Oliwia Jakubowska przybliżyli temat lasów Amazonii jako płuc Ziemi. Zwrócili uwagę na pożary trawiące ten obszar od początku 2019 roku oraz na to, jakie niosą ze sobą konsekwencje. Ostatnia grupa, w skład której wchodzili: Małgorzata Popielnicka, Jakub Hyjek, Oliwia Nitrepska, Justyna Kaczmarska oraz Maja Pawluk, zaprezentowała przygotowany przez siebie film odnoszący się do nieekologicznych opakowań żywności. Prezentacja ta miała na celu uświadomienie ludziom, że w sklepach można znaleźć wiele produktów, które nie są opakowane plastikiem. Wszystkie grupy zostały zapowiedziane przez Dominikę Błażejczuk — drugą młodzieżową koordynatorkę projektu.

Jury wybrało trzy najlepsze prezentacje, które zostaną ponownie przedstawione w dalszej części realizacji projektu. Wyróżnienia otrzymały grupy, które przybliżyły następujące zagadnienia: „Zero Waste”, „Odnawialne źródła energii naszą przyszłością”, „Plastiki — chemiczny cud, czy wróg?”.


21 lutego 2020 r. uczniowie klasy II b zakończyli realizację zadań projektowych. Zaprezentowali efekty swojej pracy, które oceniło jury złożone z uczniów klasy III c: Gabrielę Komar, Artura Grabowca, Marcina Palucha. Uczniowie klasy II b pracowali pod kierunkiem p. prof. Ewy Betiuk, nauczycielki historii i wiedzy  o społeczeństwie, oraz p. prof. Anny Popielewicz, nauczycielki języka polskiego. Zespoły wybrały formę realizacji projektu, np. plakat, kolaż, prezentację, filmik. Każda z grup miała maksymalnie 5 minut na prezentację.

Projekty uczniów kl. II b:

„Najwięksi truciciele Ziemi” – Iwona Chomiak, Martyna Dudek, Oliwia Suchań, Wiktoria Wojtacha (filmik, sonda uliczna).

„Plastik – chemiczny cud, ale i brud” – Daria Gołębiowska, Roksana Paralusz, Kinga Podgórska (Instagram).

„Przedmioty codziennego użytku, które mogą pozwolić na ekologiczne życie” – Ewelina Chutkowska, Wiktoria Daniluk, Ada Wojtkielewicz, Agnieszka Zapalska (pokaz praktyczny).

„Ekologia każdego dnia” – Kaja Kowalczuk, Martyna Ławicka, Maria Nowosad,Weronika Wróblewska (Facebook).

„A to ciekawe! Ekologia” – Maja Bąk, Aleksandra Gumienna (Facebook).

„Do czego prowadzi zmienność klimatu?” – Jakub Ciupa, Karol Otkała, Dominik Patra, Jakub Wilgos (film).

„Co chełmianie wiedzą o ochronie środowiska?” – Gabriela Cygańczuk, Dawid Kasperski, Aleksandra Ostasz, Wiktoria Oszust, Wiktoria Rzeszot, Aleksandra Wasyluk (sonda, film).

„Lasy Amazonii – zielone płuca Ziemi” – Julia Kraczkowska, Julia Łoza, Dominika Osieleniec, Daria Przymirska (prezentacja, plakat).

Jury wybrało trzy najciekawsze prezentacje, by przedstawić je na zakończenie projektu: „Plastik – chemiczny cud, ale i brud”, Przedmioty codziennego użytku, które mogą pozwolić na ekologiczne życie”,Do czego prowadzi zmienność klimatu?”.


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU

28 lutego 2020 roku w auli odbyło się podsumowanie projektuKlimat to przyszłość. Od działań Unii Europejskiej w obszarze ochrony klimatu do lokalnych akcji uczniowskich”. Prowadzący imprezę, Gabriela Komar i Marcin Paluch z kl. III c, przypomnieli zebranym założenia projektu. Uczestnicy konferencji – uczniowie klas: I bg, I cp, I dp, II b, III c – obejrzeli film „Save our world”, który stanowił inspirację dla działań projektowych.

 

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl