MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Pierwsza sesja Sejmiku Uczniowskiego

09 października 2019

W auli odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Sejmiku Uczniowskiego, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich klas. Obrady rozpoczęła Wiktoria Raczyńska – Przewodnicząca ustępującego Samorządu Uczniowskiego, która przedstawiła porządek obrad. Następnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wyników wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Samorząd Uczniowski stanowią teraz: Paweł Wiącek – Przewodniczący, Aleksandra Wołoszkiewicz, Jakub Ciupa, Roksana Paralusz – Zastępcy Przewodniczącego, Paulina Franaszczuk – Kronikarz, Zuzanna Głaz – Skarbnik, Magdalena Drzazga – Sekretarz. W dalszej części zebrania głos zabrała Klaudia Suryś, która złożyła sprawozdanie finansowe z II semestru roku szkolnego 2018/2019. Wiktoria Raczyńska podziękowała Dyrekcji Szkoły oraz całej społeczności uczniowskiej za wsparcie i życzliwość. Pan wicedyrektor Robert Wojciechowski wyraził wdzięczność wszystkim uczniom, a w szczególności Samorządowi, za aktywny udział w życiu szkoły, ze wszech miar cenne inicjatywy, życząc jeszcze większej kreatywności i skuteczności w działaniu. Ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: Wiktoria Raczyńska – Przewodnicząca, Katarzyna Dobrowolska, Katarzyna Kiwińska – Zastępcy Przewodniczącej, Klaudia Suryś – Skarbnik, Daniel Dąbrowski – Sekretarz, Aleksandra Dudek, Aleksandra Mroczko, Maria Pyzel, Magdalena Steć – Członkowie Zarządu otrzymał z rąk wicedyrektora pamiątkowe zaświadczenia. Następnie nowy Przewodniczący – Paweł Wiącek przedstawił uczestnikom Sejmiku roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Fot.: Marzena Postój

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl