MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Pierwsza w tym roku szkolnym sesja Sejmiku Uczniowskiego

10 października 2022

O godzinie 8.55 w szkolnej auli im. Wiktora Ambroziewicza rozpoczęła się I Sesja Sejmiku Uczniowskiego, w której uczestniczyło 90 uczniów. Podczas tej sesji: 1) przedstawiono porządek obrad, 2) powołano komisję skrutacyjną i protokolanta, 3) podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia, 4) wysłuchano wystąpienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego – p. Haliny Smyk, 5) wręczono zaświadczenia ustępującemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego, 6) podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 7) przedstawiono roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego nowej kadencji oraz skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 8) przedstawiono składy oraz przewodniczących sekcji działających w Samorządzie Uczniowskim, 9) omówiono sprawy różne, zgłoszono zapytania i interpelację. W komisji skrutacyjnej zasiadły: Natalia Jokisz i Wiktoria Czyż, funkcję protokolanta zaś objął Oliwier Mucha.

Sejmik głosował nad „Uchwałą Nr I/22-23 Sejmiku Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadzonych dnia 3 października 2022 r.”. W wyniku tej uchwały nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Maja Langiewicz, Rzecznikiem Praw Ucznia p. Tomasz Kociuba. Z dniem uchwalenia uchwały działa również ośmioosobowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: Maja Langiewicz – Przewodniczącą, Ada Potocka – Zastępca Przewodniczącej, Oliwier Mucha – Protokolant, Martyna Kudelska, Weronika Wanarska, Martyna Kudelska, Julia Kowalczuk i Kacper Prus – Członkowie Pomocniczy. Za ustawą głosowało 90 osób (100 %).

Pani dyrektor Halina Smyk w swoim wystąpieniu podziękowała za dotychczasową pracę ustępującemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego, licząc na owocną współpracę z Samorządem Uczniowskim nowej kadencji. Następnie wręczyła zaświadczenia o pracy w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego Zarządowi ustępującemu w składzie: Julia Kowalczuk, Martyna Kudelska i Kacper Prus.

Ponadto Sejmik podjął „Uchwałę nr II- 22/23 Sejmiku Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego”. Za uchwałą głosowało 88 osób (97.8 %), nikt nie był przeciw, wstrzymały się 2 osoby (2,2 %).

Pytania do Pani Dyrektor dotyczyły: szkolnych bluz, darmowych wejściówek na basen, podstaw blokady drzwi wejściowych, zasad działania tejże blokady, możliwości opuszczenia szkoły w trakcie trwania lekcji.

Fot.: Marzena Postój

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl