MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Podsumowanie projektu edukacyjnego „W 80. rocznicę marszu śmierci chełmskich Żydów”

28 listopada 2019

W auli odbyła się  konferencja podsumowująca projekt edukacyjny uczniów klas I bg i II b, którzy pracowali pod kierunkiem p. prof. Ewy Betiuk i p. prof. Anny Popielewicz. Konsultacje translatorskie realizowała p. prof. Joanna B. Cydejko. Honorowy patronat nad realizacją projektu przyjęła p dyrektor Teresa Mościcka, która, rozpoczynając konferencję, w swoim przemówieniu nawiązała do tragicznych wydarzeń w życiu społeczności żydowskiej w Chełmie, zwróciła też uwagę na rolę tolerancji we współczesnym świecie i chlubne przykłady w tym zakresie z życia szkoły.

Mottem konferencji były słowa: „pamięć o (…) Szoa nie ma sensu, jeśli nie służy obronie pokrzywdzonych, wszędzie i zawsze” autorstwa Włodka Goldkorna – urodzonego jako Włodzimierz Goldkorn w 1952 roku w Katowicach  – włoskiego pisarza, dziennikarza  i redaktora pochodzenia polsko – żydowskiego, wieloletniego redaktora działu kultury tygodnika „L’Espresso”.

Projekt realizowany był we współpracy z  p. Natalią Jędruszczak – dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie oraz p. Katarzyną Ślusarską – kierownikiem chełmskiego oddziału Archiwum Państwowego w Lublinie, a także p. Januszem Krzywickim, emerytowanym nauczycielem szkoły. Zadania projektowe obejmowały spacer edukacyjny „Śladami chełmskich Żydów” i oprowadzanie studyjne dotyczące tematyki żydowskiej w zbiorach muzeum chełmskiego, zrealizowane przez p. Dorotę Bidę, historyka i pracownika muzeum. Ponadto uczestnicy projektu wysłuchali wykładu p. Janusza Krzywickiego „Czarniecczycy pochodzenia żydowskiego w historii szkoły w okresie II Rzeczpospolitej’’. Celem poszerzenia wiedzy o chełmianach biorących udział w „marszu śmierci” uczestnicy projektu prowadzili poszukiwania genealogiczne w archiwum miejskim oraz na portalach internetowych w Polsce i za granicą. Nawiązali również kontakty z potomkami chełmskich Żydów skupionymi w organizacji chełmian w Izraelu.

Efekty realizacji zadań projektowych przedstawili: Dominika Błażejczuk, Maja Duszak, Justyna Kaczmarska, Joanna Kraska, Julia Łoza, Oliwia Nitrepska, Dominika Osieleniec oraz Wiktor Wójcicki. Następnie zaprezentowali historię społeczności żydowskiej  w  Chełmie  w okresie II RP i jej sytuację w Chełmie po wybuchu II wojny światowej. W kolejnej części konferencji zrekonstruowali na podstawie dostępnych źródeł przebieg „marszu śmierci” chełmskich Żydów. Szczególnie przejmującym momentem uroczystości było przedstawienie historii postaci ocalałych z pogromu, a także zaprezentowanie świadectw złożonych przez nich i ich krewnych w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

Prowadzący, Dominik Patra i Jakub Wilgos z kl. II b, kończąc konferencję, podkreślili, że „przedstawione portrety wydają się szczątkowe i niekompletne, ale są one wynikiem żmudnych poszukiwań uczestników projektu – w archiwach, na stronach internetowych i w źródłach historycznych. Włożyliśmy dużo wysiłku i pracy badawczej, żeby ocalić ich postacie od zapomnienia”.

Niewątpliwie konferencja stała się dla nas wszystkich źródłem nieprzemijającej refleksji, powodem do chwili zadumy, lekcją historii wielokulturowości i tolerancji. Nad jej sprawnym przebiegiem technicznym, oprawą plastyczną i muzyczną czuwali: Aleksandra Wojnicka z kl. I bg oraz Artur Grabowiec z kl. III c.

Fot.: Anna Sadlak

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl