MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

SŁUCHMED w „Czarnieckim”

29 października 2019

Dzisiaj wykonywane były w naszej szkole bezpłatne badania słuchu w specjalnie do tego celu przystosowanym „słuchobusie” oraz stacjonarnie. Na początku uczniowie klas I ap, I dg, II c uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez protetyka słuchu p. Zbigniewa Pęczaka – pracownika firmy SŁUCHMED z Lublina, który przedstawił problematykę wad i zaburzeń słuchu. Zwrócił uwagę na coraz większe problemy młodzieży ze słuchem. Wpływ na to mają przede wszystkim częste rozmowy przez telefon komórkowy oraz głośne słuchanie muzyki, w tym także przez słuchawki. Ucho narażone na takie nasilenie decybeli zaczyna funkcjonować nieprawidłowo, może dojść wtedy nawet do trwałego uszkodzenia słuchu. Młodzież miała również możliwość przypomnienia sobie budowy ucha.

Problemy ze słuchem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym to coraz powszechniejszy problem. Dzieci, które niedosłyszą, proszą o powtarzanie wypowiedzi, mówią przez nos lub zbyt głośno, nie odpowiadają na zadawane pytania. Zasób ich słownictwa jest ograniczony, wypowiedzi proste, mało komunikatywne, często niepoprawne, a wymowa niewyraźna. Takie osoby mają problem z przyswajaniem wiedzy w szkole. Zaburzenia słuchu negatywnie wpływają również na zachowanie dziecka i jego ogólny rozwój. Niedosłuch powoduje problemy z koncentracją, adaptacją do środowiska, komunikowaniem się. Ponadto mogą wystąpić u dziecka agresja czy wycofanie. Aby uniknąć braków i deficytów, które narastają z każdym dniem funkcjonowania bez poprawnej diagnozy i ewentualnej opieki terapeutycznej, należy wykluczyć wady, które powodują te niedomagania. Wczesne rozpoznawanie wad i zaburzeń słuchu zapobiega ich pogłębianiu się, a jednocześnie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie. Przesiewowe badania słuchu mają duże znaczenie dla przyszłości dzieci i młodzieży.

Celem akcji było wczesne wykrycie u młodzieży zaburzeń słuchu. W badaniach wzięli udział uczniowie klas I ap, I dp, I dg, I ep, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę na ich przeprowadzenie, jak również pełnoletnie osoby z klas III oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Badanie, które przeprowadzały p. Kamila Szerafin – protetyk słuchu oraz p. Weronika Wójtowicz – asystent protetyka słuchu, pracownicy firmy SŁUCHMED, obejmowały: otoskopowanie uszu, badanie słuchu audiometrem. Uczniowie po badaniach dostawali materiały informacyjne na temat słuchu jak i drobne prezenty.

Jak pokazują badania kliniczne, wczesne wykrycie zaburzeń słuchu umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom i młodzieży równych szans edukacyjnych.

Akcję koordynowały: p. pedagog Agnieszka Panas i p. prof. Anna Jonak.

Fot.: Anna Jonak

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl