MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej w „Czarnieckim”

11 października 2019

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym” – słowa św. Jana Pawła II były mottem tegorocznej szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu organizatora – Samorządu Uczniowskiego – zebranych powitali Magdalena Bukowska oraz Grzegorz Kryszczuk. Następnie p. Edyta Furtak – przedstawicielka Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom pedagogicznym naszej szkoły. Nie zabrakło też podziękowań młodzieży, które przekazała wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Wołoszkiewicz: „W tym wyjątkowym dniu w imieniu całej braci uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego chciałabym życzyć Państwu – wyjątkowym nauczycielom, wielu sukcesów, spokoju, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz szacunku nie tylko nas, uczniów, ale także od całego społeczeństwa, bo jak powiedział Andrzej Frycz Modrzewski: >>miarą wartości społeczeństwa jest to, jak odnosi się do stanu nauczycielskiego<<”. W dalszej części uroczystości głos zabrała p. dyrektor Teresa Mościcka, zwracając uwagę na znaczenie wszelkich działań, zmierzających do podniesienia poziomu kształcenia w naszej placówce, w której nigdy nie brakowało ani pełnych pasji uczniów, ani światłych pedagogów. Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej – w dowód uznania za trud włożony w nauczanie – nasi nauczyciele otrzymali medale i odznaczenia resortowe. Na wniosek Pani Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Członków Rady Pedagogicznej, najwyższym odznaczeniem resortowym, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaczona została p. prof. Teresa Kurzępa, Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymały: p. prof. Monika Skrzypczak i p. Marta Wronka, natomiast Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczono p. prof. Małgorzatę Żebrowską – Zając. Laureatami tegorocznych Nagród Dyrektora I LO zostali: p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Joanna Cydejko, p. prof. Hanna Jarosz, p. prof. Anna Jonak, p. prof. Renata Jóźwiak, p. prof. Aldona Klejmont, p. prof. Edyta Kowalczuk, s. Aneta Joanna Kukiełka, p. prof. Teresa Kurzępa, p. prof. Wiesława Mazurek, p. prof. Agnieszka Panas, p. prof. Ewa Pieńkowska, p. prof. Anna Popielewicz, p. prof. Marta Sadowska, p. prof. Teresa Świś, p. prof. Aneta Wdowiak, p. prof. Robert Wojciechowski, p. prof. Małgorzata Żebrowska – Zając. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i otwartość na problemy młodzieży, życząc satysfakcji z wykonywanej pracy.

W części artystycznej, przygotowanej przez p. prof. Teresę Kurzępę, wystąpili: Maja Duszak, Dawid Wróblewski, Justyna Kaczmarska, Emilia Orłowska, Patrycja Koziej, Kacper Szuba, Jakub Ungert, Patrycja Wilgos, Natalia Celińska, Weronika Wanarska, Dobrosława Petruk, Wiktoria Rzeszot. Za nagłośnienie odpowiadali: Dawid Kasperski i Stanisław Perestaj. Inspicjentkami były Katarzyna Dżaman oraz Zuzanna Głaz. Oprawą sceniczną i dystrybucją zaproszeń zajęły się p. prof. Aldona Klejmont, p. prof. Marta Sadowska i p. prof. Honorata Zakrzewska.

Fot.: Marzena Postój

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl