MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Umowa o współpracy naszego liceum z PANS w Chełmie w zakresie kierunków „pielęgniarstwo” i „położnictwo”

18 czerwca 2024

Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie p. prof. PANS dr hab. inż. Arkadiusz Tofil oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie p. mgr Halina Smyk podpisali porozumienie o współpracy w zakresie kierunków „pielęgniarstwo” i „położnictwo”. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr Aneta Kościołek – Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych PANS w Chełmie. Strony ustaliły współdziałanie w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, w tym cyklu wykładów otwartych, spotkań, warsztatów, konferencji, debat tematycznych czy seminariów z udziałem studentów i nauczycieli akademickich oraz uczniów i nauczycieli naszego liceum. Porozumienie przewiduje też możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych uczelni. Za koordynację współpracy odpowiadać będą p. dr Iwona Lasek – Surowiec (PANS w Chełmie) oraz p. dr Teresa Kurzępa (I LO w Chełmie).

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl