MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Uroczyste otwarcie ekopracowni, czyli „zielonego serca” naszej szkoły

02 października 2023

Dzięki udziałowi w projekcie „Zielone Serce Szkoły”, realizowanym w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego otwarto ekopracownię. Na remont i jej wyposażenie nasza placówka pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dzięki tym środkom finansowym została gruntownie wyremontowana sala biologiczna. Teraz – już jako ekopracownia – wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne: w tym 16 profesjonalnych mikroskopów, preparaty mikroskopowe i zestawy do mikroskopowania, zestawy doświadczalne, model szkieletu człowieka, model budowy anatomicznej człowieka, sprzęt multimedialny.

W uroczystym otwarciu ekopracowni uczestniczyli zaproszeni goście: p. Anna Dąbrowska – Banaszek – Poseł na Sejm RP, p. Dorota Cieślik – Wiceprezydent Miasta Chełm, p. Agnieszka Walewska – Maksymiuk – Dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm, p. prof. dr hab. inż. Tadeusz  Siwiec – pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, p. Joanna Grochola – Kierownik Oddziału LSCDN w Chełmie, przedstawiciel Chełmskich Parków Krajobrazowych, dyrektorzy chełmskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także przedstawiciele innych placówek oświatowych. Uczestników uroczystości powitała p. Halina Smyk – Dyrektor I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Następnie głos zabrały p. Anna Dąbrowska – Banaszek i p. Dorota Cieślik. W dalszej części uroczystości nasi uczniowie – Zuzanna Stachel, Oliwia Choinka, Aleksandra Misiec z kl. II a, Magdalena Kozorys, Kamil Miechowicz z kl. II e, Kornelia Bielecka z kl. III c, Bartłomiej Piszcz, Kacper Rataj z kl. III b oraz Aleksandra Górecka i Anna Szumiło z kl. III a – zaprezentowali program artystyczny – swoisty apel o ochronę środowiska i Ziemi przed zagrożeniami. Następnie głos zabrał p. prof. Tadeusz Siwiec, podejmując problematykę ochrony środowiska.

Po zakończeniu spotkania w auli kolejnym punktem uroczystości było oficjalne otwarcie naszej ekopracowni. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały p. Anna Dąbrowska – Banaszek, p. Dorota Cieślik oraz p. Halina Smyk. Zaproszeni goście obejrzeli skróconą lekcję biologii, podczas której uczniowie klasy IV a i II e, pod merytorycznym okiem nauczyciela biologii p. Anny Jonak, przygotowali stoiska tematyczne: „Mikroskopujemy”, „Mierzymy się ze smogiem”, „Zgłębiamy tajniki walorów przyrodniczych Chełma i okolic”, „Wpływ ekologicznego stylu życia na funkcjonowanie wybranych układów człowieka”, „Uczymy się poprzez eksperymentowanie”, przy których, zgłębiając problemy edukacji ekologicznej, prezentowali nowo zakupione pomoce dydaktyczne.

Na zakończenie uroczystości p. dyrektor Halina Smyk podsumowała realizację projektu „Zielone Serce Szkoły”. Nowa pracownia będzie miejscem, gdzie uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze i kształcić proekologiczne zachowania. Planowana jest organizacja lekcji otwartych dla nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych, co pozwoli na wymianę doświadczeń i pomysłów na prowadzenie zajęć związanych z ekologią. Przewidziano zajęcia laboratoryjne i terenowe z biologii i chemii, które pozwolą na naukę poprzez praktykę. Projekt ten już przyniósł i w dalszym ciągu będzie przynosił szkole ogromne korzyści, w tym zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności naszej placówki oraz rozwijanie kompetencji przyrodniczych.

W przygotowanie uroczystości zaangażowali się uczniowie z klas II e, II a, III a, III d, IV a. Prowadzącym część artystyczną był Bartłomiej Przebierowski z kl. III d. Prezentację multimedialną przygotowały Aleksandra Grzesiuk i Zuzanna Łubkowska z kl. III d,  za nagłośnienie odpowiadał  Filip Głaz z kl. III d. Nad organizacją całej imprezy czuwały nauczycielki: p. Katarzyna Dobrakowska, p. Anna Jonak i p. Teresa Kurzępa.

List Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie [PRZECZYTAJ]

Fot.: Agata Brzozowska, Patrycja Gaj vel Demczuk, Agata Panasiuk

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl