MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

W naszym liceum powstało Akademickie Koło Naukowe

25 sierpnia 2021

W trosce o poziom kształcenia oraz integrację uczniów, studentów i nauczycieli w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie powołano do życia Akademickie Koło Naukowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Umowę o współpracy podpisał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – p. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie, oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – p. Halina Smyk. Działalność Akademickiego Koła Naukowego będzie polegała w szczególności na: organizowaniu cyklu wykładów otwartych, spotkań, debat tematycznych, konkursów, konferencji, seminariów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych (stosunków międzynarodowych, prawa, prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, politologii, historii, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, geopolityki, dyplomacji) z udziałem uczniów i studentów, jak również nauczycieli naszego liceum i nauczycieli akademickich PWSZ w Chełmie; realizowaniu wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i naukowych przez uczniów i studentów; umożliwieniu czynnego i biernego uczestnictwa w konferencjach, seminariach naukowych, wykładach otwartych i  innych spotkaniach cyklicznych odbywających się w PWSZ w Chełmie z innego obszaru nauki niż społeczny i humanistyczny; publikowaniu w wydawnictwach PWSZ w Chełmie artykułów naukowych uczniów i nauczycieli naszego liceum; współpracy w  zakresie organizowania oraz przygotowywania uczniów do olimpiad przedmiotowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych; udostępnianiu uczniom i nauczycielom naszego liceum sal wykładowych, laboratoriów, pomocy dydaktycznych oraz zbiorów Biblioteki PWSZ w Chełmie. Koordynatorkami Akademickiego Koła Naukowego są p. dr Iwona Lasek – Surowiec (PWSZ w Chełmie) oraz p. Katarzyna Dobrakowska (I LO w Chełmie), które wspierać będą p. Małgorzata Kość i p. Bartosz Janiszewski. Zapraszamy do współpracy!

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl