MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Aktualności

Warsztaty poświęcone tematyce żydowskiej w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza

15 listopada 2019

W ramach szkolnego projektu edukacyjnego „W 80. rocznicę  marszu  śmierci  chełmskich  Żydów” uczniowie klasy II b, pod opieką nauczyciela historii p. prof. Ewy Betiuk, w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza odbyli warsztaty poświęcone tematyce żydowskiej w zbiorach muzealnych. Przewodnikiem młodzieży po wystawach plastycznych i historycznych, wernisażach i publikacjach muzeum była p. Dorota Bida, historyk i pracownik placówki. Przedstawiła ona chronologicznie tematykę wystaw i wernisaży ze szczególnym uwzględnieniem prac malarskich „szkoły paryskiej”, z której wywodził się chełmianin żydowskiego pochodzenia – Simon Mondzain. P. Dorota Bida wskazała na rolę gromadzenia artefaktów, poszukiwania judaików, wykorzystywanych następnie przy projektowaniu wystaw poświęconych historii i tradycji Żydów chełmskich. Omówiła też niezwykle interesującą wystawę poświęconą motywom żydowskim w kulturze polskiej XIX w., podkreślając znaczenie inicjatywy Festiwalu Kultury Żydowskiej w Chełmie dla utrwalania w zbiorowej pamięci współczesnych mieszkańców miasta obrazu bogatego życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego chełmskich Żydów. Uczniowie zostali zaproszeni na wystawy plenerowe, związane z tematyką żydowską i judaikami, a także na otwarcie 30 listopada 2019 r. ekspozycji „Szmul Zygielbojm. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę”. Na zakończenie zajęć młodzież obejrzała wystawę poświęconą okupacji hitlerowskiej w Chełmie.

Fot.: Ewa Betiuk

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl