MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Konkurs dla gimnazjalistów i ósmoklasistów – „Czapla Express”

Uczniów szkół gimnazjalnych i klas ósmych szkół podstawowych naszego regionu serdecznie zapraszamy do udziału w grze szkolnej „Czapla Express” w ramach III Festiwalu Czapli Wszelakich, którego organizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Celem konkursu jest integrowanie młodzieży, otwieranie jej na różnorodne formy aktywności oraz rozwijanie kreatywności.

Do 25 marca 2019 roku prosimy o przesłanie zgłoszenia pięcioosobowych zespołów szkoły do udziału w konkursie.

 

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

 

Materiały do pobrania:

REGULAMIN GRY TERENOWEJ – CZAPLA EXPRESS

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgody na przetwarzanie danych osobowych


REGULAMIN

GRY SZKOLNEJ „Czapla Express”

 

§ 1

Organizator i Uczestnicy

1.Organizatorem gry szkolnej „Czapla Express” w ramach Festiwalu Czapli Wszelakich, zwanej dalej „Grą”, jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród konkursowych jest Organizator.

3. W Grze mogą brać udział zespoły uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej wraz z opiekunem, zwane dalej „Uczestnikami”.

 

§ 2

Zasady Gry

1.Gra zostanie przeprowadzona we wtorek 1 kwietnia 2019 roku w godz. 10.00 – 14.00 na terenie szkoły Organizatora.

2. Zadaniem Uczestników jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkich zadań oraz zebranie rekwizytów w postaci figurek czapli umieszczonych w różnych punktach na miejscu Gry. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane Uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.

3. W Grze uczestniczą Zespoły. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego pięć osób. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizator nie zapewnia osobom uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty), a także (w razie niepogody) odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.

4. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.

5. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 25 marca 2019 r. włącznie telefonicznie pod numerem 825653884 (ewentualnie 696448955) lub za pomocą poczty internetowej (pod adresem liceum@1lo.chelm.pl).

6. Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie Zespołu. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. Każdy Zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (kartę drużyny), a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia gry.

7. Gra rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00. O czasie i miejscu rozpoczęcia Gry uczestnicy zostaną powiadomieni mailem przed jej rozpoczęciem.

8. Gra kończy się 1 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry.

9. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty. Każdy Zespół będzie musiał odszukać figurki czapli, które następnie dostarczy na metę.

10. Uczestnicy Gry w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba Uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie drużyny. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.

11. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo odebrania Zespołowi karty i wykluczenia go z konkursu. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

12. Gra toczy się na terenie szkoły. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności w czasie Gry.

13. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze Uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu.

 § 3

Wyłanianie zwycięzców

1.Wygrywa Zespół, który jako pierwszy dotrze na metę z kompletem rozwiązanych zadań i figurkami czapli zebranych na trasie.

2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty.

3. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.

4. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 1 kwietnia 2019 r. nie później niż o godz. 13.30 na mecie Gry.

 

§ 4

Nagrody

Dla zwycięskiego Zespołu przewidziano nagrodę główną, natomiast dla pozostałych Zespołów zestawy gadżetów ufundowane przez Organizatora.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin znajduje się do wglądu w Bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie oraz na stronie internetowej szkoły (www.1lo.chelm.pl) w zakładce „dla kandydata”.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych Regulaminem, a także interpretacji niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie.


„Złota Czapla Czarniecczyków” trafiła w ręce reprezentantów Gimnazjum nr 8!

1 kwietnia 2019 r. odbyła się druga już w tym roku szkolnym edycja gry terenowej „Czapla Express” (projekt organizowany z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego), w której tym razem udział wzięli uczniowie z okolicznych gimnazjów. Na ich drodze nie zabrakło zadań z różnych dziedzin – począwszy od  biologii, a kończąc na łamigłówkach, których rozwiązań nie powstydziliby się uczeni. Przygotowane przez naszych uczniów z kl. II a zadania wcale nie były proste. Należało wykazać się nie tylko wiedzą, ale i sprytem, umiejętnością pracy w zespole czy niezwykłym opanowaniem, pamiętając jednak, że zegar tykał, a cenne sekundy uciekały coraz szybciej. Dla  gimnazjalistów jednak nawet najtrudniejsze zadania z zakresu chemii, biologii czy języka polskiego okazały się być drobnostką. Świetnie radzili sobie z napotkanymi na trasie przeszkodami i wykazywali się szeroką wiedzą ogólną, którą przekładali na praktyczne umiejętności; potrafili właściwie wiązać bandaże, rozpoznawać różnorakie rośliny, a nawet rozwikłać zagadkę stworzoną przez samego Einsteina. Oprócz dużej wiedzy uczestnicy wykazali się także świetną kondycją, co udowodnili przy stanowisku nr 6. Po wyczerpującym fizycznie i umysłowo biegu można było już tylko czekać na wyniki i  delektować się słodkościami w kafeterii, którą przygotowali uczniowie klas I c, I f i I e.

Pieczę nad organizacją gry sprawowały p. prof. Hanna Jarosz, p. prof. Aldona Klejmont, p. prof. Teresa Kurzępa, p. prof. Jolanta Maciejewska i p. prof. Marta Sadowska, uczestników zaś oceniało jury w składzie: p. prof. Teresa Kiwińska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, p. prof. Marta Sadowska – opiekun Samorządu Uczniowskiego, p. prof. Jolanta Maciejewska oraz Katarzyna Dobrowolska – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego. Przyznać trzeba, że jurorzy nie mieli łatwego zadania, a  siedem drużyn uczestniczących w grze radziło sobie wspaniale. A ponieważ wygrać mogła tylko jedna, trofeum zwycięzcy, czyli „Złota Czapla”, trafiło w ręce męskiej drużyny z Gimnazjum nr 8.

Wszystkim uczestnikom naszej gry serdecznie gratulujemy!!!

Fot.: Aleksandra Brudnowska


Tak było rok temu…

„Złota Czapla Czarniecczyków” dla Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie!

24 kwietnia 2018 r. na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego odbyła się druga w tym roku szkolnym edycja gry terenowej pn. „Czapla Express” – tym razem dla gimnazjalistów. Zadaniem uczestników było rozwiązywanie rozmaitych łamigłówek dotyczących różnych dziedzin wiedzy: fizyki, biologii czy języka angielskiego oraz naszej szkoły. Nie zabrakło nawet zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy! Każda sekunda była na wagę złota. Po zaciętych walkach ostatecznie wygrał zespół z Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie, wyprzedzając uczniów z Gimnazjum nr 6 w Chełmie o pół punktu. Zwycięzcy otrzymali z rąk p. dyrektor Teresy Kiwińskiej przechodnią statuetkę – Złotą Czaplę Czarniecczyków, a wszyscy uczestnicy upominki.

Imprezę zorganizowali pod kierunkiem p. prof. Hanny Jarosz, p. prof. Teresy Kurzępy i p. prof. Marty Sadowskiej uczniowie klasy II g oraz Samorząd Uczniowski.

Fot.: Michał Kowalczuk

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl