MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

O szkole

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego jest szkołą o przeszło stuletniej  tradycji, nierozerwalnie związaną z burzliwą historią Chełma, naszego regionu i kraju. Od lat znane jest z wysokiego poziomu nauczania i przyjemnej, wspominanej po latach atmosfery. „Czarniecki” (tak popularnie określa się szkołę) słynie nie tylko ze swych bogatych tradycji i uznanego dorobku naukowego. Jest to placówka nowoczesna, kształcąca młodzież według najlepszych programów, przygotowująca ją do dojrzałego odbioru wiedzy oraz zwracająca uwagę na kształtowanie właściwych postaw etycznych i umiejętne korzystanie z bogactwa dziedzictwa kulturowego.

Początki I LO w Chełmie sięgają 1915 r., kiedy to 22 września powołano do istnienia Szkołę Filologiczną Chełmską. W 1918 r. nastąpiło upaństwowienie szkoły, której nadano nową nazwę: Królewsko – Polskie Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego. W latach 1919 – 1933 placówka funkcjonowała jako Państwowe Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego. W 1933 r. nadano jej nową nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego. Przed wybuchem II wojny światowej – w 1937 r. – po likwidacji koedukacji utworzone zostały Gimnazjum i Liceum Męskie im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi. W 1969 r. szkoła ostatecznie przekształciła się w I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego.

Patronem szkoły jest hetman polny koronny Stefan Czarniecki – bohater narodowy z XVII w.

Od momentu powstania szkoły jej mury opuściło ponad 10 000 absolwentów.

Powrót