MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Misja szkoły

Misja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego

w Chełmie

Istniejemy po to, aby w atmosferze wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności prowadzić naszych wychowanków do dojrzałości intelektualnej, moralnej i społecznej, do poznania samego siebie oraz pełnego wykorzystania swoich możliwości. Wychowujemy młodzież w poszanowaniu dobra, prawdy, piękna i wolności. Żyjąc w społeczeństwie demokratycznym, opartym na respektowaniu praw człowieka, traktujemy podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli. Aktywnie przeciwdziałamy agresji i przemocy, wpajamy zasady zdrowego i bezpiecznego stylu życia, kształtujemy postawy obywatelskie. Staramy się ściśle współpracować z rodzicami wychowanków.

Jesteśmy szkołą znaną w regionie i kraju, kształcącą młodzież według najlepszych, często autorskich, sprawdzonych już programów i wzorów, nastawioną na osiąganie wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. Czujemy się za ucznia w pełni odpowiedzialni. Wspieramy jego indywidualny rozwój, budujemy w nim poczucie dumy i satysfakcji z przynależności do społeczności Czarniecczyków. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań, prowadzimy ku olimpijskim sukcesom, przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych, ale jednocześnie ukazujemy piękne i szlachetne tradycje szkoły, wybitnych ludzi, którzy tworzyli jej historię.

Ustawicznie poszerzamy ofertę edukacyjną, m. in. współpracując z uczelniami wyższymi. Nasi nauczyciele imponują wiedzą merytoryczną i pedagogiczną, stosują nowoczesne metody pracy z uczniem, przygotowując go do dorosłego życia w ciągle zmieniającym się świecie. Niezbędnym elementem działań szkoły jest wychowanie przez wartość. Nasi uczniowie poznają, czym są praca, tolerancja i odpowiedzialność. Uczą się szacunku dla siebie i bliźniego, a także wrażliwości i otwartości na potrzeby innych. W szkole mogą się czuć bezpieczni. Są w pełni akceptowani oraz doceniani.

Podstawą naszego działania jest zgodne współistnienie trzech stanów: uczniów, rodziców i nauczycieli. Wspólnie tworzymy dobrą szkołę potrzebną miastu i społeczności chełmskiej.

 

Powrót