MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

klasa politechniczna

Klasa I D

politechniczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język obcy nowożytny

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły i klasy: od 15 maja do 23 czerwca 2023 r.

Tutaj przygotujesz się bardzo dobrze do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i informatyki.

Uczniowie tej klasy uczestniczą:

  • w warsztatach z zakresu baz danych, programowania i grafiki komputerowej,
  • w nadobowiązkowych zajęciach z kształcenia politechnicznego, aby przygotować się do startu w Olimpiadach Wiedzy Technicznej, Fizycznej,
  • w zajęciach praktycznych (w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach) organizowanych przez uczelnie politechniczne,
  • w wyjazdach edukacyjnych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Jeżeli interesują Cię studia: politechniczne, informatyczne, matematyczne, fizyczne, architektura, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, TA KLASA jest dla Ciebie…

,,CZARNIECKI” MOŻE BYĆ TAKŻE TWOJĄ SZKOŁĄ !

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl