MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
Zakończenie zajęć w klasach IV26 kwietnia 2024 r.
Pisemne obowiązkowe egzaminy maturalne:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

7 maja 2024 r.
8 maja 2024 r.
9 maja 2024 r.
Egzamin maturalny:
- część ustna

- część pisemna


od 11 do 25 maja zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły)
od 7 do 23 maja zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)
30 października
31 października
25 kwietnia
2 maja
6 maja
7 maja
8 maja
9 maja
13 maja
31 maja
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl