MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Ubezpieczenie

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 opłata za ubezpieczenie ucznia wynosi 69,90 złotych.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe!


WPŁATY NA UBEZPIECZENIE PRZYJMOWANE SĄ WE WRZEŚNIU PRZEZ WYCHOWAWCÓW. MOŻLIWE JEST TEŻ ICH DOKONYWANIE PRZELEWEM NA KONTO RADY RODZICÓW W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE: 11 1240 2223 1111 0010 2790 5211, UMIESZCZAJĄC W TYTULE WPŁATY NASTĘPUJĄCE DANE – „UBEZPIECZENIE 2023-2024; IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA; KLASA”.


Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.

Polisa EDU-A/P132164 firmy ubezpieczeniowej InterRisk [POBIERZ]

Informacja o ubezpieczeniu EDU PLUS [POBIERZ]

Druk zgłoszenia szkody [POBIERZ]


Sposoby złożenia wniosku o odszkodowanie:

  • na stronie TU www.interrisk.pl
  • mail na adres: szkody@interrisk.pl
  • w biurze ubezpieczeń przy ul. Lubelskiej 82 w Chełmie, tel. 500 087 076 (p. Katarzyna Górska)
  • wysłanie pocztą na adres: Departament Likwidacji Szkód NNW, przegroda pocztowa 3334, 40-610 Katowice
  • kontakt z infolinią 22 212 20 12.
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl