MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Szkolny Klub Europejski CZAPLA

Szkolny Klub Europejski „Czapla”

Szkolny Klub Europejski „Czapla” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego powstał w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego wicedyrektora szkoły – p. prof. Anny Moryl i nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie – p. prof. Ewy Betiuk. Skupia młodzież zainteresowaną tematyką integracji europejskiej. Obecnie członkami klubu są uczniowie z klas realizujących rozszerzony program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie: I c, II c, III c. Działania klubu wspiera wielu jego sympatyków, wspomagając organizację różnych przedsięwzięć organizacji.

Mottem SKE „Czapla” są słowa Denisa de Rougemonta: „Nie stworzy się Europy bez uprzedniego stworzenia Europejczyków”.

ówne cele i zadania Klubu

 • Rozwijanie świadomości europejskiej.
 • Przygotowanie i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu i pracy integrującej się Europy.
 • Kształtowanie i rozwijanie przyjaźni oraz współpracy między młodzieżą z krajów jednoczącej się Europy.
 • Propagowanie idei integracji europejskiej.
 • Zdobywanie wiedzy o: Europie, instytucjach europejskich, krajach członkowskich, celach integracji europejskiej.
 • Rozwijanie u młodzieży postawy tolerancji i szacunku dla kultury oraz dorobku innych narodów.
 • Ukazanie pozytywnych i negatywnych stron integracji Polski z Unią Europejską.
 • Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, ochronę spuścizny kulturowej narodów.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych w ramach wymiany młodzieży.

Opiekunami Klubu byli następujący nauczyciele: p. Ewa Betiuk, p. Katarzyna Dobrakowska (Koziak), p. Dorota Kidała, p. Małgorzata Kość, p. Małgorzata Marek, p. Anna Moryl, p. Małgorzata Mozel i p. Monika Skrzypczak. Obecnie są nimi: p. Marzanna Chaciuk i p. Marek Urban.

Klub współpracuje z:

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Europejskim Domem Spotkań. Fundacją „Nowy Staw”,
 • Fundacją Schumana,
 • Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen w Niemczech,
 • Klubami Europejskimi ze szkół z Chełma i województwa lubelskiego,
 • Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Warszawie,
 • Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
 • Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Największe sukcesy Klubu to:

 • 2008 – drużyna w składzie: Aleksandra Surma, Piotr Jaśkowski, Grzegorz Kudrej zajęła I miejsce w województwie i zdobyła nagrodę specjalną /wyjazd do Brukseli do instytucji UE/ w konkursie organizowanym przez europosła Z. Podkańskiego /opiekun: p. Ewa Betiuk/,
 • 2009 – II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Klubów Europejskich drużyny w składzie: Magda Bronisz, Jan Malawski, Marta Mikulska, Mateusz Kulbicki /opiekun: p. Ewa Betiuk/,
 • 2010 – I miejsce w wojewódzkiej symulacji obrad Parlamentu Europejskiego ucz. kl. I d Kamili Dudzic wraz z nagrodą specjalną – wyjazd do Brukseli do instytucji UE /opiekun: p. Ewa Betiuk/,
 • 2012 – drużyna kl.I d uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie CEO w Warszawie pn. „Młodzi w akcji”,
 • 2013 – realizacja projektu ogólnopolskiego – „Parlament Europejski pracuje dla ciebie”.

Ponadto:

 • udział w olimpiadach i konkursach tematycznie związanych z integracją europejską: finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej – Krzysztof Król, Magda Zawada, Sebastian Kaleta /opiekun: p. Ewa Betiuk/, finaliści Olimpiady o Integracji Europejskiej – Krzysztof Rogucki i Paweł Sułkowski /opiekun: p. Ewa Betiuk/,
 • wyjazdy studyjne do Brukseli,
 • udział w symulacjach obrad do Parlamentu Europejskiego,
 • udział w zjazdach klubów europejskich.

Przedsięwzięcia Klubu o charakterze cyklicznym:

 • negocjacje europejskie,
 • symulacje obrad rady UE,
 • Dzień Języków Obcych w szkole,
 • warsztaty edukacyjne dla członków wymiany polsko – niemieckiej,
 • gry miejskie i konkursy,
 • gry planszowe,
 • konkurs językowy dla uczniów I LO „Młody Poliglota Unii Europejskiej”,
 • konkurs dla gimnazjalistów szkół powiatu chełmskiego „Szukając swoich dróg”,
 • warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów szkół chełmskich,
 • spotkania klubów europejskich szkół gimnazjalnych Chełma,
 • promocja działań klubu na dniu otwartym szkoły,
 • realizacja projektów klasowych o tematyce europejskiej,
 • organizacja Dnia Europy.

W najbliższym czasie  proponujemy:

 • rozstrzygnięcie konkursów językowego i plastycznego przeprowadzonych 26 września 2017 r. z okazji Dnia Języków Obcych,
 • udział w podsumowaniu projektu klasowego uczniów klasy II c pn. „Grecja wczoraj i dziś”,
 • spotkanie z konsulem honorowym Ukrainy – p. Stanisławem Adamiakiem,
 • udział w konkursie dla gimnazjalistów „Szukając swoich dróg. Walory przyrodnicze i krajobrazowe Bugu”,
 • konkurs językowy „Młody Poliglota Unii Europejskiej”.

 Ciekawostki i najświeższe informacje o integracji europejskiej i działaniu Unii Europejskiej znajdziecie w witrynie Klubu obok sali nr 22.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !


AKTUALNOŚCI


Laureaci VIII Szkolnego Konkursu „Młody Poliglota Unii Europejskiej”

20 marca 2023 r. Szkolny Klub Europejski „Czapla”, którym opiekuje się p. Marek Urban – we współpracy z nauczycielami języka hiszpańskiego – p. Edytą Jedut i p. Justyną Kowalską, języka niemieckiego – p. Katarzyną Hauber oraz języka rosyjskiego – p. Jolantą Burian – zorganizował 8. edycję Szkolnego Konkursu „Młody Poliglota Unii Europejskiej”. Konkurs składał się z dwóch części: testu językowego (luk otwartych i przekształcenia) z języka angielskiego na poziomie matury rozszerzonej (B2/B2+), testu językowego do wyboru z języków hiszpańskiego, rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie A2. Z każdej z dwóch części można było uzyskać po 20 punktów. I miejsce zdobyła Julia Łyszkowicz z klasy IV c (z wynikiem 39 punktów), na II miejscu znalazła się Sylwia Kruk z kl. II b (34 punkty), a na III miejscu ex aequo Oliwia Kowalczyk z kl. IV c oraz Igor Lewandowski z kl. IV b (32 punkty). 12 kwietnia laureaci z rąk p. dyrektor Haliny Smyk otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, a także nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców w I LO w Chełmie. Konkurs miał na celu propagowanie nauki przynajmniej dwóch języków obcych.

◊ ◊ ◊

Wręczenie nagród laureatom szkolnych konkursów zorganizowanych w czasie Europejskiego Dnia Języków

7 listopada 2022 r. p. dyrektor Halina Smyk wręczyła nagrody przyznane laureatom szkolnych konkursów językowych, jakie odbyły się 26 września z okazji Europejskiego Dnia Języków. Do osób uczących się języka hiszpańskiego adresowany był konkurs wiedzy o Hiszpanii: „¿Cuánto sabes de España?”. W trakcie lekcji hiszpańskiego uczniowie brali również udział w quizach o tematyce kulturowej oraz leksykalno – gramatycznej. Na szkolnym monitorze wyświetlano prezentację na temat znaczenia języka angielskiego jako powszechnego języka komunikacji XXI wieku. Z języka angielskiego odbył się także konkurs znajomości tego języka na poziomie B2+. I miejsce zajął Bartosz Steć z kl. IV e, II miejsce wywalczyła Zuzanna Dragan z kl. IV d, a na III miejscu znalazł się Miłosz Kowalczyk z kl. IV e. Nagrodami były książki i gadżety ufundowane przez polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. Konkursy zostały zorganizowane przez Szkolny Klub Europejski CZAPLA oraz nauczycieli języka hiszpańskiego współpracujących z tą agendą.

Fot.: Edyta Jedut, Justyna Kowalska, Halina Smyk, Marek Urban

◊ ◊ ◊

Laureaci VII Szkolnego Konkursu „Młody Poliglota Unii Europejskiej” nagrodzeni

26 kwietnia 2022 roku p. dyrektor Halina Smyk wręczyła nagrody laureatom 7. edycji Szkolnego Konkursu „Młody Poliglota Unii Europejskiej” organizowanego przez Szkolny Klub Europejski „Czapla” we współpracy z nauczycielami języków hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Konkurs odbył się 11 kwietnia i składał się z dwóch części: testu z języka angielskiego na poziomie matury rozszerzonej (B2/B2+) oraz testu – do wyboru – z języka hiszpańskiego, języka rosyjskiego lub języka niemieckiego na poziomie A2. Z każdej z dwóch części można było uzyskać po 20 punktów. I miejsce zdobył Jakub Matuła z kl. III ap z wynikiem 38 punktów, a na II miejscu z wynikiem 32 punktów znalazło się ex aequo aż trzech uczniów: Bogumiła Szaruga z kl. III dp, Małgorzata Popielnicka z kl. III bg oraz Julia Łyszkowicz z kl. III cp. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe przekazane przez polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, a także nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców w I LO w Chełmie. Konkurs miał na celu propagowanie nauki przynajmniej dwóch języków obcych.

◊ ◊ ◊

Wręczenie nagród laureatom szkolnych konkursów językowych

12 października 2021 r. p. dyrektor Halina Smyk wręczyła nagrody przyznane laureatom konkursów językowych, jakie z okazji Europejskiego Dnia Języków odbyły się w naszej szkole 27 września. W konkursie wiedzy o Hiszpanii: „¿Cuánto sabes de España?” I miejsce zajęła Aleksandra Majówka z kl. III bg, II miejsce – Angelika Kołodziej z kl. III cg, a III miejsceGracjan Tylus z kl. III cg. Z języka angielskiego odbył się konkurs znajomości tego języka na poziomie B2+, w którym I miejsce przypadło Bartoszowi Steciowi z kl. III ep, II miejsceMichałowi Sołtysowi z kl. III eg, a III miejsceZuzannie Świś z kl. III eg. Nagrodami były książki i gadżety ufundowane przez polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. Konkursy zostały zorganizowane przez Szkolny Klub Europejski „Czapla” oraz nauczycieli języka hiszpańskiego współpracujących z tą agendą.

Fot.: Marek Urban

◊ ◊ ◊

Dzień Języków Obcych już po raz dziesiąty – 27 – 28 września 2021 r.

Z myślą o uczniach zainteresowanych językiem angielskim p. Marek Urban zorganizował konkurs, w którym uczestniczyło 19 uczniów z różnych klas. Mieli oni okazję sprawdzić swoje umiejętności z tego języka na poziomie B2/B2+.

Uczniowie klas II ap, bp, cp, ag, bg, eg, fg wzięli udział w zorganizowanych przez p. Katarzynę Hauber grach planszowych, quizach oraz słuchowiskach muzycznych, dotyczących języka niemieckiego.

Z kolei młodzież z klas III: ap, bp, ag, bg, eg, ucząca się języka rosyjskiego pod kierunkiem p. Katarzyny Kloc, mogła sprawdzić swe lingwistyczne umiejętności w quizie na platformie Quizizz: [ZOBACZ] Grupa złożona z uczniów klas III a, III b, III cp wzięła udział w teleturnieju języka rosyjskiego „Zdrowie czy choroba?”.

Osoby z klas III bg i III ag, uczące się języka hiszpańskiego, uczestniczyły w grze „Bójka na słówka”, natomiast uczniowie z klas I a, III bg i III cg mogli sprawdzić swe umiejętności językowe w quizach, m. in. „¿Cuánto sabes de España?”. Zajęcia prowadziły p. Edyta Jedut i p. Justyna Kowalska.

Uczniowie klasy III bg realizowali pod kierunkiem p. Ewy Betiuk projekt edukacyjny „Mój ranking siedmiu cudów zjednoczonej Europy”. Jego ukoronowaniem był konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną. W rankingu rywalizowały ze sobą zabytki architektury – gmachy teatralne, miasta, mosty, wieże, a także skarby przyrody – rzeki, jeziora, parki narodowe.

Organizatorami imprez z okazji Europejskiego Dnia Języków byli członkowie Klubu Europejskiego CZAPLA wraz z opiekunami: p. Ewą Betiuk, nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie, p. Markiem Urbanem, nauczycielem języka angielskiego, oraz nauczycielami języków obcych. Nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie.

◊ ◊ ◊

Europejski Dzień Języków

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września w 47 krajach członkowskich Rady Europy obchodzi się Europejski Dzień Języków. Jego celem jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier kulturowych. Obecnie umiejętność posługiwania się obcymi językami zwiększa szanse na pracę, naukę, lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata.

W „Czarnieckim” Europejski Dzień Języków obchodziliśmy już po raz siódmy. W programie znalazły się m. in.: akcja informacyjna „Czym jest Dzień Języków Obcych?”, gra planszowa „Europejski Ekspres”, konkurs wiedzy o Europie, konkurs na plakat „Dobre, bo polskie”, a także konkursy i quizy językowe na lekcjach języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, np. „Viva la cultura de España”, „Teste dein Deutsch! – Sprawdź swój niemiecki!”. Organizatorami imprezy byli członkowie Klubu Europejskiego CZAPLA wraz z opiekunami: p. Ewą Betiuk i p. Markiem Urbanem oraz nauczycielami języków obcych: p. Edytą Jedut, p. Renatą Jóźwiak, p. Katarzyną Kloc, p. Justyną Kowalską. Nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie.

Fot.: Ewa Betiuk, Renata Jóźwiak, Katarzyna Kloc, Justyna Kowalska, Natalia Szeptuch, Marek Urban

◊ ◊ ◊

Rozstrzygnięcie konkursów językowych

22 października 2019 r. odbyło się podsumowanie dwu konkursów zorganizowanych przez Klub Europejski „Czapla” z okazji Dnia Języka Angielskiego w naszej szkole.

W konkursie plastycznym na plakat „Mój ranking siedmiu cudów zjednoczonej Europy” dla uczniów klasy I bg nagrody otrzymały: I miejsceOliwia Nitrepska, II miejsceJoanna Kraska i Aleksandra Wołoszkiewicz, III miejsceMartyna Wojciechowska, Amelia Skolasińska, Oliwia Prucnal.

W Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków, przeprowadzonym 26 września, nagrody otrzymali: I miejsceMartyna Kowalczyk z kl. III d, Natalia Lewińska z kl. II e, II miejsceAdam Żabiński z kl. III d, Dawid Pełczyński z kl. III f, III miejsceIgor Danieluk z kl. III d.

Podsumowania obu konkursów i wręczenia nagród dokonała p. wicedyrektor Edyta Kowalczuk. Nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie. Konkursy przygotowali opiekunowie Europejskiego Klubu „Czapla” – p. Ewa Betiuk oraz p. Marek Urban.

Fot.: Ewa Betiuk

◊ ◊ ◊

Dzień Języków Obcych

2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Jego celem jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier kulturowych. We współczesnym, globalnym społeczeństwie umiejętność posługiwania się obcymi językami zwiększa szanse na pracę, naukę czy lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata.

W naszej szkole Europejski Dzień Języków obchodziliśmy już po raz szósty. W programie znalazły się m. in.: akcja informacyjna „Czym jest Dzień Języków Obcych?”, gra planszowa „Europejski Ekspres”, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Zjednoczeni w różnorodności”, konkurs na plakat „Mój ranking siedmiu cudów zjednoczonej Europy”, a także konkursy językowe na lekcjach języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Organizatorem imprezy byli członkowie Klubu Europejskiego CZAPLA wraz z opiekunami: p. Ewą Betiuk, nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie, p. Markiem Urbanem, nauczycielem języka angielskiego, oraz nauczycielami języków obcych. Nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie.

Fot.: Ewa Betiuk

◊ ◊ ◊

Europejskie „naj”

25 września 2019 r. Klub Europejski „Czapla” zainicjował działalność w roku szkolnym 2019/2020 zajęciami edukacyjnymi dla uczestników wymiany polsko – niemieckiej z I LO im. Stefana Czarnieckiego i Godberg – Gymnasium z Sindelfingen w Niemczech oraz uczniów klas I bg i  II b. Prowadzące imprezę uczennice klasy II b: Aleksandra Ostasz, Wiktoria Rzeszot i Wiktoria Wojtacha podkreślały, iż Europa zajmuje tylko 2% powierzchni kuli ziemskiej. Tworzą ją 46 państwa, a największą organizację międzynarodową stanowi Unia Europejska, do której należą Niemcy i Polska. Idea, która przyświeca UE, „zjednoczeni w różnorodności” znajduje odzwierciedlenie w  jej historii i kulturze. W części pierwszej spotkania, prowadzonej w języku angielskim, uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące przeszłości i teraźniejszości Wysp Brytyjskich, przygotowane przez p. Marka Urbana – nauczyciela języka angielskiego. W części drugiej, prowadzonej po polsku i niemiecku, uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania o to, co w Europie największe i najmniejsze, najwyższe i najniższe, najbardziej i najmniej znane. Wszystkie dobre odpowiedzi zostały nagrodzone słodkimi upominkami.

Organizatorami spotkania byli: p. Ewa Betiuk, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, p. Renata Jóźwiak, nauczycielka języka niemieckiego, p. Marek Urban, nauczyciel języka angielskiego. Nad sprawnością techniczną urządzeń czuwał Dawid Kasperski z kl. II b.

Fot.: Ewa Betiuk

◊ ◊ ◊

Wybieram Europę!

15 lat temu nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej. Z tej okazji 11 maja 2019 r. o godz. 12.00 rozpoczęła się jak co roku w Warszawie dwudziesta już Parada Schumana – wspólny „przemarsz radości” zwolenników naszej przynależności do tej wspólnoty. Projekt jest proeuropejską manifestacją obywatelską organizowaną z okazji Dnia Europy. Tegoroczny był wyjątkowy, bo nawiązywał również do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja. W tym roku hasło parady brzmiało: „Wybieramy Europę” – podkreślało poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także liczne zalety wynikające z tytułu bycia Europejczykami. Paradę rozpoczął po odśpiewaniu hymnu przewodniczący Rady Fundatorów Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Piotr Nowina Konopka, który podkreślał,  jak ważna jest Unia Europejska oraz związane z nią wybory. Transparenty, balony w barwach Unii Europejskiej, flagi polskie i europejskie, banery, plakaty z hasłami promującymi Unię – tak właśnie wyglądał marsz. Uczestnikami i uczestniczkami świętowania europejskości byli nie tylko uczniowie, członkowie kół europejskich, ale także dorośli. Trasa marszu wiodła ul. Miodową, Senatorską, Moliera, Królewską, Krakowskim Przedmieściem do Miasteczka Schumana.

Miasteczko Schumana było  strefą zabawy, jak również miejscem  dyskusji, w których każdy mógł poznać nowy, nieznany mu zasób wiedzy. Swoje stanowiska w namiotach zorganizowali m. in. Komisja Europejska, członkowie klubów europejskich, a także przedstawiciele programu Erasmus +. Przygotowano naprawdę wspaniałe atrakcje. Na uczestników parady czekały  liczne konkursy, animacje i gry edukacyjne, za udział w których można było zdobyć interesujące nagrody. Przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie młodym ludziom, czym jest Unia Europejska i co Polacy zawdzięczają członkostwu w Unii. Tegoroczna Parada Schumana spełniła swój cel – zjednoczyła Polaków w ich europejskości oraz okazała się pozytywnym, potrzebnym naszemu narodowi spotkania.

Wśród uczestników oczywiście nie mogło zabraknąć czarniecczyków. A oto refleksje niektórych z nich:

„Było to wielopokoleniowe spotkanie Polaków. Młodzi ludzie ze szkół z różnych miast dumnie kroczyli z transparentami swoich szkół i miejscowości. Nie zabrakło również osób starszych. Na wietrze powiewały flagi naszego kraju i Unii. Wspólny marsz pozwalał nawiązać nowe znajomości, a także wymienić się spostrzeżeniami. Ta parada była wyrazem mojej pozytywnej opinii co do faktu bycia członkiem Unii Europejskiej. Będąc osobą niepełnoletnią, nie mam prawa brania czynnego udziału w wyborach parlamentarnych, ale udział w paradzie dał mi możliwość wyrażenia światu dumy i radości z faktu przynależności do tej wspólnoty.”

„Parada Schumana była dla mnie niezwykłym przeżyciem. Wzięło w niej udział wiele osób. To uświadomiło mi, jak ważne jest, aby uczestniczyć w takich akcjach, ponieważ rozwijamy wtedy siebie i swoją tożsamość narodową. Można tam było spotkać rówieśników – także z innych krajów – i wymienić się doświadczeniami i wiedzą. Bardzo ciekawe były też dyskusje z ekspertami. Bębny, mnóstwo flag oraz transparentów powodowały, że parada przyciągała uwagę warszawiaków. Takie wydarzenia są potrzebne, aby poznawać swój kraj i brać czynny udział w zmienianiu go na lepsze. Dzięki niej zrozumiałam, że każdy głos ma znaczenie. W ten sposób wyrażamy siebie, swoje zdanie i poparcie dla sprawy. Była ona bardzo dobrze zorganizowana. Większość czasu spędziłam w ,,Miasteczku Schumana” gdzie odbywały się różne interesujące konkursy i gry, w których zdobywało się pamiątkowe gadżety.”

„Parada Schumana to inicjatywa podjęta ze strony zwolenników Unii Europejskiej, a więc ludzi, którzy są dumni z przynależności Polski do tej instytucji. Uważam, że ten pomysł wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi młodych. Nauka przez zabawę jest świetną możliwością dla najmłodszych obywateli, którzy zawiłości struktur Unii Europejskiej będą poznawać dopiero za jakiś czas. Miasteczko Schumana było świetnym miejscem dla rodzin na spędzenie sobotniego popołudnia. Podczas wydarzenia w przyjemnej atmosferze można wykazać się wiedzą i uzupełnić jej barki. Liczne quizy i zadania pomagały uświadomić młodym ludziom, że przynależność Polski do tej organizacji nie jest rzeczą oczywistą, co więcej, wynikają z niej obopólne zobowiązania. Parada Schumana to manifestacja obywatelska, podczas której ludzie świętują swoją europejskość. To wspaniały czas, kiedy Polacy mogą zjednoczyć się, aby przypomnieć sobie wszelkie korzyści wynikające z  przynależności do europejskiej rodziny.”

Tekst: Gabriela Cygańczuk, Aleksandra Wasyluk, Dominika Osieleniec, Julia Łoza, Natalia Oszust z kl. I b.

◊ ◊ ◊

Rozstrzygnięcie konkursu „Młody Poliglota”

29 marca 2019 r. Szkolny Klub Europejski „Czapla” we współpracy z nauczycielami pozostałych języków obcych zorganizował VI edycję Szkolnego Konkursu Znajomości Języka Angielskiego i Niemieckiego/Francuskiego/Hiszpańskiego/Rosyjskiego „Młody Poliglota”. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza to test językowy z angielskiego na poziomie matury rozszerzonej (B2/B2+). W części drugiej uczestnik miał do wyboru test językowy z francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego na poziomie A2/B1. Z każdej z dwóch części można było uzyskać po 20 punktów. W konkursie wystartowało 36 osób z 9 klas pierwszych, drugich i trzecich.

Laureatami konkursu zostali: I miejsceMaciej Przyłucki z kl. I g, II miejsce zajął Marcin Słupczyński z kl. I g, na III miejscu znalazła się Karolina Spendel z kl. III e. Nagrodzeni zostali również Patryk Nowosad i Karol Sawicki z kl. III e, którzy zajęli odpowiednio miejsca IV i V. 12 kwietnia laureaci otrzymali z rąk p. dyrektor Teresy Kiwińskiej pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie oraz przez Radę Rodziców w I LO w Chełmie.

◊ ◊ ◊

Laureaci konkursów z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych nagrodzeni

10 października 2018 r. pani dyrektor Teresa Kiwińska wręczyła dziś dyplomy i nagrody laureatom konkursów, które odbyły się z okazji szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Ich organizatorami byli opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla”: p. Ewa Betiuk i p. Marek Urban. Nagrody ufundowało polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Konkurs na plakat „Miasto moich marzeń w Unii Europejskiej”:

I miejsce – Ada Wojtkielewicz z kl. I b

II miejsce – Aleksandra Ostasz z kl. I b

III miejsce ex aequo – Wiktoria Rzeszot z kl. I b i Aleksandra Oszust z kl. I b

Konkurs Znajomości Języka Angielskiego:

I miejsce ex aequo – Justyna Nowosad z kl. III g i Jakub Kaszczuk z kl. III h

II miejsce – Aleksandra Herman z kl. III e

Gratulujemy!

◊ ◊ ◊

„Europa? A to ciekawe…” – zajęcia edukacyjne Szkolnego Klubu Europejskiego CZAPLA

Szkolny Klub Europejski CZAPLA po przerwie wakacyjnej wznowił działalność. Uczniowie klas I b, II d i III c pod opieką nauczycieli, p. Ewy Betiuk, p. Renaty Jóźwiak i p. Marka Urbana, zorganizowali dla uczestników wymiany polsko – niemieckiej warsztaty edukacyjne pod hasłem: ,,Europa? A to ciekawe…”. Zajęcia, prowadzone w językach polskim, angielskim i niemieckim, były dobrą okazją do poznania się, przełamywania stereotypów, a także barier językowych. Uczniowie polscy i niemieccy mieli okazję do wirtualnego spaceru po Europie, otrzymali zadania rozpoznawania ciekawych miejsc, rozwiązywania quizów, zagadek i rebusów związanych z historią naszego kontynentu.

Fot.: Marzena Postój

◊ ◊ ◊

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Młody Poliglota 2018”

Teresa Kiwińska, dyrektor I LO w Chełmie, 6 czerwca 2018 r. wręczyła nagrody przyznane w V edycji Szkolnego Konkursu Znajomości Języka Angielskiego i Niemieckiego/Francuskiego/Hiszpańskiego „Młody Poliglota”, zorganizowanego przez Szkolny Klub Europejski „Czapla” we współpracy z nauczycielami języków obcych. Konkurs, który odbył się 19 kwietnia, składał się z dwóch części: testu językowego z języka angielskiego na poziomie matury rozszerzonej (B2/B2+) oraz testu językowego – do wyboru przez ucznia – z języków francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego na poziomie B1. Z każdej z dwóch części można było uzyskać po 20 punktów. W konkursie wystartowały 24 osoby z 12 różnych klas pierwszych i drugich.

Laureatami konkursu zostali: I miejsceMartyna Kowalczyk z kl. I d (łącznie 33 punkty), II miejsce zajęły ex aequo Justyna Nowosad z kl. II g i Katarzyna Kiwińska z kl. I d (obydwie uzyskały łącznie po 31 punktów), na III miejscu znalazła się Karolina Spendel z kl. II e. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie oraz Radę Rodziców w I LO w Chełmie.

◊ ◊ ◊

Finał wiosennych spotkań Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla”

12 kwietnia 2018 r. członkowie Klubu Europejskiego „Czapla” odwiedzili  gimnazjalistów z Gimnazjum nr 6 w Chełmie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wspólna nauka i zabawa. Klub „Czapla” reprezentowały uczennice klasy II c: Weronika Błaziak, Weronika Masełko i Nikola Tatys.

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla” spędzili pracowicie zimowe miesiące tego roku szkolnego nad opracowaniem ciekawej koncepcji roboczych spotkań z przedstawicielami klubów europejskich w chełmskich gimnazjach. Efektem wspólnej pracy pod kierunkiem opiekunów, p. Ewy Betiuk, p. Małgorzaty Mozel i p. Marka Urbana, stało się przygotowanie zajęć w językach polskim, niemieckim i angielskim. Przygotowano prezentację multimedialną wraz z konkursem „Grecja wczoraj i dziś”, quiz, grę planszową i domino z historii starożytnej Grecji. Konkurs w języku angielskim sprawdzał wiedzę z historii i kultury Irlandii, a zainteresowani językiem niemieckim mogli dowiedzieć się, jakie obiekty są w Niemczech największe, najstarsze, najpiękniejsze itp.

Nagrody w konkursach ufundowali dyrektor naszej szkoły – p. Teresa Kiwińska i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Na zakończenie każdego spotkania osoby chętne mogły zdobyć koszulkę z logo naszej szkoły, biorąc udział w konkursie na rozwiązanie szyfrogramu historycznego. Członkom Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla” udało się spotkać z gimnazjalistami z ZSO nr 1, ZSO nr 2,  ZSO nr 7, ZSO nr 8 oraz Gimnazjum nr 6.

◊ ◊ ◊

Wiosenne spotkania Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla”

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla” spędzili pracowicie zimowe miesiące  roku szkolnego 2017/2018 nad opracowaniem ciekawej koncepcji roboczych spotkań z przedstawicielami  klubów europejskich w chełmskich gimnazjach. Efektem wspólnej pracy pod kierunkiem naszych opiekunów: p. Ewy Betiuk, p. Małgorzaty Mozel i p. Marka Urbana stało się przygotowanie zajęć w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Przygotowaliśmy prezentację multimedialną  wraz z konkursem ,,Grecja wczoraj i dziś”, quiz, grę planszową i domino z historii starożytnej Grecji. Konkurs w języku angielskim sprawdzał wiedzę z historii i kultury Irlandii, a zainteresowani językiem niemieckim mogli dowiedzieć się,  jakie obiekty są w Niemczech  największe, najstarsze, najpiękniejsze itp. Nagrody w konkursach ufundowali dyrektor naszej szkoły, p. Teresa Kiwińska, i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Na zakończenie każdego spotkania osoby chętne mogły zdobyć koszulkę z logo naszej szkoły, biorąc udział w konkursie na rozwiązanie szyfrogramu historycznego. Udało się nam spotkać z gimnazjalistami z ZSO nr 1, ZSO nr 2 i  ZSO nr 7. W kwietniu planujemy jeszcze odwiedzić Gimnazjum nr 8 oraz Szkołę Podstawową nr 11.

◊ ◊ ◊

25 września 2107 r. Szkolny Klub Europejski CZAPLA rozpoczął pracę. Uczniowie klasy II c i  III c pod opieką nauczycieli, p. prof. Ewy Betiuk, p. prof. Małgorzaty Mozel i p. prof. Marka Urbana, zorganizowali warsztaty edukacyjne dla uczestników wymiany polsko-niemieckiej pod hasłem: ,,Europa w pigułce”. Zajęcia, prowadzone w językach polskim, angielskim i niemieckim, były dobrą okazją do poznania się, przełamywania stereotypów, a także barier językowych. Uczniowie polscy i niemieccy mieli okazję do wirtualnego spaceru po  Europie, otrzymali zadania rozpoznania ciekawych miejsc, rozwiązania quizów, zagadek i rebusów związanych z historią naszego kontynentu.

◊ ◊ ◊

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier kulturowych. We współczesnym, globalnym społeczeństwie  umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse na pracę, naukę czy lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata.

W naszej szkole Europejski  Dzień Języków obchodziliśmy już po raz piąty. W programie znalazły się m. in.: akcja informacyjna „Czym jest Dzień Języków Obcych?”, gra planszowa „Europejski Ekspres”, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Zjednoczeni w różnorodności”, konkurs na plakat „Tradycja w narodzie – rzecz święta”, konkursy językowe.

Organizatorem imprezy byli członkowie Klubu Europejskiego CZAPLA wraz z opiekunami oraz nauczyciele języków obcych. Nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie.

◊ ◊ ◊

8 listopada 2017 r. p. dyrektor Teresa Kiwińska wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursów, które odbyły się z okazji szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Ich organizatorami byli opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla”: p. Ewa Betiuk, p. Małgorzata Mozel i p. Marek Urban oraz nauczycielka języka francuskiego – p. Dorota Sawosz. Nagrody ufundowało przedstawicielstwo Rady Europejskiej w Polsce.

Laureatami konkursów zostali:

Konkurs na plakat „Tradycje regionalne państw Unii Europejskiej”

I miejsce – Magda Pukas i Zuzanna Wojtiuk

II miejsce – Mikołaj Niewiadomski  

III miejsce – Julia Boczkowska

Konkurs Znajomości Języka Angielskiego

            I miejsce – Anna Czyżyk

            II miejsce – Aleksandra Herman

            III miejsce (ex aequo) – Jan Bedliński, Karol Sawicki, Karolina Fabiańczyk, Kamil Prościński, Justyna Nowosad, Martyna Kowalczyk, Amelia Szustak

Konkurs Znajomości Języka Francuskiego

            Klaudia Mazurek

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy !

20171108_114247_002 (1) (Kopiowanie)

◊ ◊ ◊

23 listopada 2017 r. odbył się konkurs tłumaczeniowy „Juvenes Translatores 2017”, zorganizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej w Brukseli. Startują w nim szkoły średnie z całej Unii Europejskiej. I LO w Chełmie jest jedną z 51 szkół z Polski biorących udział w tym ciekawym przedsięwzięciu edukacyjnym. Do konkursu w szkole zgłosiło się 23 chętnych, jednakże regulamin dopuszcza maksymalnie pięciu uczestników z danej szkoły. Z tego powodu wcześniej odbyły się eliminacje szkolne, które wyłoniły naszych najlepszych młodych tłumaczy. Aleksandra Herman z kl. II e, Julia Jeleń z kl. II b, Kamil Prościński z kl. II d, Karol Sawicki z kl. II e, Mateusz Szymański z kl. II g zmierzyli się z tekstem o sześćdziesiątych urodzinach Unii Europejskiej i możliwościach, jakie daje istnienie tej instytucji. Wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez Komisję Europejską koszulki z napisami we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Zwycięzca konkursu z każdego kraju pojedzie na uroczystość wręczenia nagród do Brukseli na wiosnę 2018 r. W naszej szkole eliminacje wstępne oraz test tłumaczeniowy zostały przeprowadzone p. Marka Urbana.

Powrót