MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Wybory

ROK SZKOLNY 2023/2024

Społeczność uczniowska „Czarnieckiego” rokrocznie na drodze demokratycznych wyborów wyłania spośród siebie liderów, którzy później stoją na straży samorządności. Przeprowadzone 2 października 2023 roku wybory do Samorządu Uczniowskiego wzbudziły zainteresowanie młodzieży. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 505 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród trojga kandydatów. Komisja Wyborcza w składzie: Ada Potocka (przewodnicząca), Kornelia Dąbrowska, Alicja Fedorowicz oraz Aleksandra Wójcicka czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Przebieg wyborów nadzorowała p. Marta Sadowska.

Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została Antonina Wójtowicz, na którą oddano 324 głosy (64 %). W składzie Samorządu znaleźli się pozostali kandydaci: Franciszek Gałan (102 głosy – 20 %) oraz Paulina Czerpak (54 głosy – 11 %). Zwyciężczyni musi teraz wybrać zespół i stworzyć plan działania, który wynika przede wszystkim z potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.

W trakcie głosowania młodzież wybrała Rzecznika Praw Ucznia. Oddano 505 głosów. Rzecznikiem Praw Ucznia została p. Marta Sadowska, na którą oddano 218 głosów. Pozostali kandydaci to: p. Tomasz Kociuba (118 głosów), p. Bartosz Janiszewski (67 głosów), p. Aneta Wdowiak (45 głosów) oraz p. Dominika Sobolewska (30 głosów).

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


ROK SZKOLNY 2022/2023

Idea samorządności nie jest w „Czarnieckim” fikcją. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego mogą naprawdę wiele zrobić dla naszej społeczności. Rokrocznie na drodze demokratycznych wyborów młodzi czarniecczycy wyłaniają spośród siebie liderów, którzy później stoją na straży samorządności. Przeprowadzone 3 października 2022 roku wybory do Samorządu Uczniowskiego wzbudziły wielkie zainteresowanie. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu uczestniczyło aż 489 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród siedmiorga kandydatów. Komisja Wyborcza w składzie: Julia Kowalczuk (przewodnicząca), Anita Strygun, Alicja Fedorowicz oraz Ada Potocka czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Spośród nauczycieli przebieg wyborów nadzorowała p. Marta Sadowska.

Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została Maja Langiewicz, na którą oddano 273 głosy (55,8 %). Zwyciężczyni musi teraz wybrać zespół i stworzyć plan działania, który wynika przede wszystkim z potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.

Fot.: Marzena Postój


ROK SZKOLNY 2021/2022

Społeczność uczniowska „Czarnieckiego” rokrocznie na drodze demokratycznych wyborów wyłania spośród siebie liderów, którzy później stoją na straży samorządności. Ze względu na epidemię w minionym roku nie zostały wybrane nowe władze Samorządu, w tym skorzystano z elektronicznego sposobu oddawania głosów. Przeprowadzone 30 września 2021 r. wybory do Samorządu Uczniowskiego wzbudziły autentyczne zainteresowanie. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 396 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród trojga kandydatów. Komisja Wyborcza w składzie: Maja Langiewicz (przewodnicząca), Alicja Fedorowicz, Jakub Matuła oraz Ada Potocka czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielami, którzy nadzorowali przebieg wyborów, byli: p. Honorata Zakrzewska, p. Marta Sadowska, p. Elżbieta Senderska i p. Jarosław Betiuk.

Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została Joanna Fedorowicz, na którą oddano 204 głosy. W składzie Samorządu znaleźli się pozostali kandydaci: Julia Kowalczuk (168 głosów)  oraz Kacper Prus (24 głosy). Zwyciężczyni musi teraz wybrać zespół i stworzyć plan działania, który wynika przede wszystkim z potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.

W trakcie głosowania młodzież wybrała Rzecznika Praw Ucznia. Oddano 396 głosów. Rzecznikiem Praw Ucznia został p. Tomasz Kociuba, na którego oddano 154 głosy. Pozostali kandydaci to: p. Aneta Kamola – Wróbel (113 głosów), p. Jolanta Maciejewska (71 głosów), p. Aneta Wdowiak (37 głosów) oraz p. Małgorzata Żebrowska – Zając (21 głosów).


ROK SZKOLNY 2020/2021

Z powodu pandemii nie przeprowadzono wyborów do Samorządu Uczniowskiego.


ROK SZKOLNY 2019/2020

30 września 2019 r. społeczność uczniowska „Czarnieckiego”  uczestniczyła w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 685 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród siedmiorga kandydatów. Komisja Wyborcza w składzie: Karolina Wytrykowska (przewodnicząca), Aniela Kolenda oraz Julia Stojecka czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. prof. Marta Sadowska.

Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Paweł Wiącek, na którego oddano 213 głosów. W składzie Samorządu znaleźli się pozostali kandydaci: Aleksandra Wołoszkiewicz (170 głosów), Oliwia Holuk (122 głosy), Julia Maja Król (89 głosów), Julia Skreczko (34 głosy), Jakub Dąbrowski (30 głosów) oraz Ida Wawrzyszuk (19 głosów). Zwycięzca musi teraz wybrać zespół i stworzyć plan działania, który wynika przede wszystkim z potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.

W trakcie głosowania młodzież wybrała Rzecznika Praw Ucznia. Oddano 677 głosów ważnych i 8 głosów nieważnych. Rzecznikiem Praw Ucznia została p. prof. Dominika Koleniec, na którą oddano 168 głosów. Pozostali kandydaci to: p. prof. Janusz Janiak (118 głosów), p. prof. Marek Stojecki (96 głosów), p. prof. Zbigniew Lubaszewski (86 głosów), p. prof. Tomasz Kociuba (79 głosów), p. prof. Katarzyna Dobrakowska (73 głosy) oraz p. prof. Jolanta Maciejewska (57 głosów).

Fot.: Marta Sadowska


ROK SZKOLNY 2018/2019

Społeczność uczniowska „Czarnieckiego” rokrocznie na drodze demokratycznych wyborów wyłania spośród siebie liderów, którzy później stoją na straży samorządności. W I LO młodzież ma realny wpływ na organizację i bieg życia zbiorowego oraz na podejmowanie decyzji o wspólnych sprawach dotyczących szkoły. Dlatego też przeprowadzone 1 października 2018 r. wybory do Samorządu Uczniowskiego wzbudziły autentyczne zainteresowanie czarniecczyków.

Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięły udział 534 osoby, które wybierały swoich przedstawicieli spośród czterech kandydatów. Komisja Wyborcza w składzie: Natalia Pazyna z kl. III d, Katarzyna Dobrowolska z kl. II a oraz Aleksandra Szmagalska z kl. I e czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. prof. Marta Sadowska.

Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została Wiktoria Raczyńska, na którą oddano 265 głosów. W składzie Samorządu znaleźli się pozostali kandydaci: Maja Kister (125 głosów), Dominika Jakubczyk (73 głosy) oraz Maria Pyzel (48 głosów). Zwycięzca musi teraz wybrać zespół i stworzyć plan działania, który wynika przede wszystkim z potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.

W trakcie głosowania młodzież wybrała Rzecznika Praw Ucznia. Oddano 527 głosów ważnych i 7 głosów nieważnych. Rzecznikiem Praw Ucznia ponownie został ks. Marcin Chmiel, na którego oddano 258 głosów. Pozostali kandydaci to: p. prof. Dominika Koleniec (106 głosów), p. prof. Katarzyna Dobrakowska (95 głosów), p. prof. Marzanna Jakuta (35 głosów) oraz p. prof. Emilia Jadwiszczak (33 głosy).

Fot.: Natalia Pazyna


ROK SZKOLNY 2017/2018

Uczniowska samorządność nie jest w naszej szkole fikcją. Młodzież ma realny wpływ na organizację i bieg życia zbiorowego oraz na podejmowanie decyzji o wspólnych sprawach dotyczących I LO. Dlatego też przeprowadzone 6 października br. wybory do Samorządu Uczniowskiego wzbudziły autentyczne zainteresowanie całej społeczności czarniecczyków.

Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 526 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Komisja Wyborcza w składzie: Inga Chwedorczuk z kl. II b, Katarzyna Kiwińska z kl. I d oraz Jakub Wawron z kl. II b czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. prof. Marta Sadowska.

Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została Katarzyna Lisiecka, na którą oddano 315 głosów. W składzie Samorządu znaleźli się pozostali kandydaci: Łukasz Mielniczuk (76 głosów), Wojciech Kuczyński (60 głosów), Laura Dudkiewicz (31 głosów), Natalia Moskaluk (16 głosów) oraz Małgorzata Rudzka (3 głosy). Przed zwycięzcą nie lada wyzwanie, ponieważ musi wybrać zespół i stworzyć plan działania, który wynika przede wszystkim z potrzeb i oczekiwań społeczności uczniowskiej.

W trakcie głosowania młodzież miała też okazję wybrać Rzecznika Praw Ucznia. Oddano 517 głosów ważnych i 9 głosów nieważnych. Nowym Rzecznikiem Praw Ucznia został ks. Marcin Chmiel, na którego oddano 165 głosów. Pozostali kandydaci to: p. prof. Katarzyna Dobrakowska (130 głosów), p. prof. Dominika Koleniec (121 głosów), p. prof. Dariusz Kostecki (46 głosów), p. prof. Małgorzata Marek (36 głosów) oraz p. prof. Agata Berezecka (19 głosów).

Fot.: Maciej Kołodziej

Powrót