MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen (Niemcy)

Niemcy (Kopiowanie)

Historia wymiany polsko – niemieckiej

Od roku 1999 uczniowie naszego liceum mają dużą przyjemność co roku gościć w Sindelfingen. Tak długo już bowiem trwa wymiana szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego z Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen.

Do nawiązania współpracy pomiędzy naszymi szkołami doszło z inicjatywy ówczesnego dyrektora naszego liceum – Mariana Różańskiego. Na początku roku 1997 zobowiązał nauczycielki języka niemieckiego, Renatę Jóźwiak i Małgorzatę Mozel, do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu znalezienia szkoły partnerskiej w Niemczech. Po napisaniu wielu listów do różnych szkół i instytucji otrzymaliśmy w lutym 1999 roku odpowiedź od Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen, które jednocześnie czyniło podobne starania, zgłaszając się do niemieckiego biura Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jego treść w skrócie brzmiała: „Szanowni Państwo, w celu wspierania kontaktów kulturalnych z naszym krajem sąsiedzkim Polską Goldberg – Gymnasium poszukuje szkoły partnerskiej w Polsce wschodniej. Nasza szkoła to gimnazjum ogólnokształcące liczące 700 uczniów w wieku od 10 do 19 lat, którzy uczą się w klasach o profilach: przyrodniczych, artystycznych, humanistycznych i językowych (języki łaciński, angielski, francuski i hiszpański). Jesteśmy zainteresowani znalezieniem liceum, które zagwarantowałoby partnerstwo na możliwie szerokiej bazie. Jeżeli są Państwo również zainteresowani takim partnerstwem, prosimy serdecznie o kilka informacji na temat Państwa szkoły.”

Ważnym wydarzeniem, które dało początek temu atrakcyjnemu dla obu stron przedsięwzięciu, było oficjalne podpisanie przygotowanej przez obie strony umowy, dotyczącej współpracy między obiema szkołami. Miało to miejsce 23 października 1999 roku. Stronę niemiecką reprezentował ówczesny dyrektor gimnazjum – Roland Häcker, a stronę polską – Anna Moryl, wicedyrektor naszego liceum.

Od tej pory dwa razy do roku dochodzi do bezpośredniego spotkania młodzieży naszej i niemieckiej, rozwija się współpraca w różnych dziedzinach, odbywa się wspólna nauka i zabawa, uczestniczymy we wspólnych wycieczkach. Grupy naszej młodzieży są za każdym razem bardzo serdecznie witane przez gospodarzy. Mamy okazje poznawać historię i kulturę Badenii – Wirtembergii, realizować co roku inny projekt tematyczny, spotykać nowych ludzi, co otwiera przed naszą młodzieżą nowe perspektywy. Nauczyciele i dyrekcje obu szkół odczuwają ogromną satysfakcję, że udało się nawiązać tę wymianę i tak długo ją utrzymać. Cele tej dwustronnej wymiany były dla obu szkół bardzo podobne. Naszej stronie zależało przede wszystkim na wyrabianiu sprawności komunikowania się w języku niemieckim i angielskim, poznawaniu życia codziennego, szkolnictwa, kultury i obyczajowości Niemców, zniesieniu stereotypowego sposobu myślenia o narodzie niemieckim, pogłębieniu wiedzy o historii, geografii i literaturze niemieckiej, poznaniu regionu Badenii – Wirtembergii. Dla strony niemieckiej ważne było przybliżenie jej młodzieży tragicznych wydarzeń z historii polsko – niemieckiej, poznawanie życia codziennego, szkolnictwa, kultury i zwyczajów polskich, pogłębienie ogólnej wiedzy o Polsce, poznanie regionu Lubelszczyzny i również zniesienie stereotypowego sposobu myślenia o Polakach. Dodatkowo obie strony zaplanowały roczne projekty tematyczne. Udział nauczycieli różnych przedmiotów w wymianie pozwala na realizację projektów historycznych, językowych, biologicznych, teatralnych, muzycznych czy turystycznych. Dla nas bardzo ważny jest oczywiście aspekt językowy. Duża część uczniów naszego liceum uczyła się wówczas i uczy nadal języka niemieckiego. Chcieliśmy, aby kontakt z rodowitymi Niemcami, z rówieśnikami, konfrontacja z żywym językiem wpłynęły w sposób motywujący na młodzież. Takie przedsięwzięcia jak wymiany zagraniczne, wycieczki zachęcają do nauki, pokazują, jak potrzebna jest w życiu znajomość języków obcych. Nasza wymiana ten cel realizuje bardzo dobrze. Podczas pobytów w Sindelfingen uczniowie przekonują się, że to, czego uczą się na lekcjach języka obcego, naprawdę przydaje im się w praktyce. Innym ważnym celem jest poznanie życia codziennego naszych partnerów z Niemiec, ich kultury, tradycji i zwyczajów. Chcemy pokazać naszej młodzieży kulturę trochę inną od naszej, nauczyć tolerancji i akceptacji innej obyczajowości, pokazać, jak interesujący mogą to być ludzie. Przede wszystkim pragniemy w ten sposób skończyć ze stereotypowym myśleniem na temat Niemców. Z drugiej strony także nasi niemieccy partnerzy przestali wierzyć w wiele opinii, jakich wysłuchiwali często jeszcze w swoich domach na temat wad i słabości swoich polskich sąsiadów.

W ramach realizacji corocznych projektów nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach szkolnych w Goldberg – Gymnasium, przysłuchując się wykładom z historii, geografii czy literatury niemieckiej. Oprócz korzyści językowych ma to też swój aspekt poznawczy. Uczniom bliższe stają się polityka, historia, geografia czy niektóre pozycje literatury niemieckiej. Podczas wspólnych warsztatów uczestnicy wymiany poznają proces rozwoju społeczeństw w naszych krajach, wyciągają wnioski dotyczące wpływów tych kultur na obywateli zjednoczonej Europy. Wymiana wzajemnych spostrzeżeń daje uczniom możliwość konfrontacji swoich poglądów z uczniami innego kraju.

Oprócz zajęć w szkole obie strony organizują co roku wycieczki po regionie. Są one zawsze bardzo atrakcyjne. Osoby, które po dwa razy wyjeżdżały na wymianę, doskonale poznały już regiony Badenii Wirtembergii czy Lubelszczyzny, ich walory turystyczne, gospodarcze i kulturalne.

Strona niemiecka od samego początku za najważniejszy cel wymiany traktowała aspekt historyczny. Nauczyciele, ale też i rodzice uczniów Goldberg – Gymnasium bardzo chcą skonfrontować swoją młodzież z najtragiczniejszymi wydarzeniami z naszej wspólnej historii. Pragną, aby poznała tu na miejscu, w naszym regionie, gdzie tak wiele jest miejsc – świadectw martyrologii naszego narodu, całą o tym czasie prawdę historyczną. Dlatego też co roku stałym punktem pobytu gości z Niemiec jest wyjazd do obozu koncentracyjnego na Majdanku lub do Ausschwitz – Birkenau, gdzie przewodnicy w języku niemieckim i  polskim oprowadzają grupy młodzieży niemieckiej i polskiej. „Tak trzeba, oni muszą to wiedzieć i to wszystko zobaczyć” – komentują niemieccy pedagodzy. Ich młodzież nieraz zwiedzała też Zamość i Rotundę, była w Sobiborze. Co roku pobyt uczniów niemieckich kończy trzydniowa wycieczka do Krakowa. Tam młodzi Niemcy mogą najlepiej poznać polską historię, kulturę i sztukę.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen.


AKTUALNOŚCI

Szymon Bereza, Natalia Błaszczuk, Mateusz Brzozowski, Magda Gwarda, Karol Łygas, Weronika Mil, Mikołaj Ostrowski, Julia Szostak wraz z p. Katarzyną Hauber i p. Katarzyną Lipert po raz pierwszy w historii naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym projekcie MUNOG, czyli Model United Nations of Goldberg. Rano 18 października 2023 roku delegaci z Polski wyruszyli na lotnisko, a już w godzinach wieczornych powitały ich niemieckie rodziny w Stuttgardzie. Następnego dnia nasi uczniowie udali się na wycieczkę do malowniczego miasta Tübingen, gdzie razem z przewodnikiem poznawali niemiecką kulturę i odkrywali jej uroki. W piątek nastąpiło oficjalne otwarcie projektu, podczas którego swoje wystąpienia miało wiele znamienitych gości, wśród nich p. dr Joachim Rucker – były przewodniczący Rady Praw Człowieka ONZ. Po uroczystym rozpoczęciu uczestnicy wybrali się na wycieczkę do Stuttgartu, gdzie zwiedzili m.in. muzeum Mercedesa, a wieczorem wzięli udział we wspólnej kolacji z członkami swoich komitetów, podczas której zawarli wiele nowych znajomości. Natomiast w sobotę delegaci rozpoczęli już w pełni pracę nad projektem. Nasi uczniowie debatowali na tematy przygotowane przez ich grupy, reprezentując wybrane przez siebie państwa, a następnie opracowywali rezolucje w sprawie wcześniej omawianych zagadnień. W sobotni wieczór miało miejsce spotkanie integracyjne, które było znakomitą okazją do pogłębienia relacji z uczniami z innych państw. Niestety, projekt szybko dobiegł końca i już we wtorek delegaci uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym, podczas którego główni wnioskodawcy przedstawili wyniki owocnej pracy swoich komitetów i wspólnie przygotowane uchwały. Obrady te były niezwykle emocjonujące, gdyż młodzież zadawała liczne pytania, podważając lub popierając poszczególne punkty rozporządzeń, a wreszcie głosując „za” lub „przeciw” tym ustawom. Wieczorem zaś uczestnicy mieli okazję zaangażować się w oficjalną ceremonię zamknięcia, podczas której można było zobaczyć artystyczne występy szkół z innych państw, a także wystąpienia poszczególnych komitetów. W trakcie tego wydarzenia zostały również wręczone nagrody dla uczestników, którzy wyróżnili się wśród swoich grup umiejętnym prowadzeniem dyplomacji. Ostatniego dnia uczniowie udali się na lekcje w Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen, gdzie mogli poczuć się jak prawdziwi niemieccy uczniowie. Wszyscy delegaci wrócili do domu z bagażem doświadczeń, nowymi umiejętnościami i niezapomnianymi wspomnieniami, lecz także uśmiechami na twarzach. Czarniecczycy podczas rozmowy z p. Silke Pock – koordynatorką i organizatorką całego wydarzenia, zostali zaproszeni do udziału w projekcie w następnym roku. Mamy nadzieję, że ten wyjazd zapoczątkuje wieloletnią tradycję uczestnictwa w tym programie przez uczniów naszej szkoły, gdyż jest on niepowtarzalną okazją do poszerzenie własnych horyzontów.

Szkolną koordynatorką współpracy polsko – niemieckiej jest germanistka p. Katarzyna Hauber.


Od 19 do 28 września 2019 r. w naszej szkole gościli uczniowie i nauczyciele z Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen. Był to już dwudziesty pobyt młodzieży z Niemiec w naszej szkole. Podczas realizacji programu tegorocznej wymiany polscy i niemieccy uczniowie spędzali razem czas nie tylko w szkole na lekcjach czy wspólnych warsztatach, ale też na wycieczkach.

W tym roku przybyli do nas: Erika Blehm, Umut Celik, Amelia Fuchslocher, Cristina Hammer, Alissa Katz, Lisa-Marie Kaupp, Vincent Pedde, Simon Rolf, Bennet Weber, Liam Winkler, Kim Wolf wraz ze swoimi opiekunkami – p. Jasmin Beck i p. Moniką Roos. W tegoroczną wymianę młodzieżową zaangażowali się następujący polscy uczniowie: Wiktoria Bartylak, Hanna Betiuk, Aleksandra Dudek, Julia Kowalczuk, Grzegorz Kryszczuk, Aleksandra Lewandowska, Filip Nowosadzki, Julia Olifirowicz, Maria Pyzel, Bogumiła Szaruga, Zuzanna Szostak, Szymon Woszczewski oraz Oliwia Woźniak.  Główną realizatorką projektu wymiany była p. prof. Renata Jóźwiak, którą wsparli: p. prof. Katarzyna Lipert, p. prof. Marzanna Chaciuk, p. prof. Agata Berezecka, p. prof. Monika  Skrzypczak, p. prof. Agnieszka Kożuch, p. prof. Marek Urban, p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Aldona Klejmont, p. prof. Anna Borowska.

20 września p. dyrektor Teresa Mościcka oficjalnie powitała uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionego Goldberg – Gymnasium z niemieckiego Sindelfingen. Pierwszego dnia pobytu pokazaliśmy naszym gościom Chełm, kładąc nacisk na historię i wielokulturowość naszego miasta. W szkole obie grupy niemiecka i polska pracowały razem na warsztatach polsko – niemieckich pod tytułem „Europejskie Naj…”, przygotowanych przez Klub Europejski „Czapla”. Uczniowie i nauczyciele z Niemiec uczestniczyli też w lekcjach języków obcych i w zajęciach sportowych. Nasi goście poznali nie tylko naszą szkołę i nasze miasto, ale też Lubelszczyznę. Zorganizowaliśmy im wycieczki do Zamościa pod hasłem: „Zamość – idealne miasto renesansowe” oraz do Lublina, gdzie oprócz zwiedzania Starego Miasta złożyli wizytę w Państwowym Muzeum na Majdanku. Na koniec pobytu odbyła się  trzydniowa wycieczka do Krakowa, w ramach której zaplanowaliśmy zwiedzanie Starego Miasta, Wawelu, dzielnicy żydowskiej Kazimierz oraz zaprosiliśmy naszych gości do wspólnej lekcji muzealnej w Muzeum „Fabryka Schindlera”. W wolnym czasie polscy uczniowie pokazywali gościom okolice Chełma, organizowali wyjścia do kręgielni, pizzerii, kawiarni oraz wspólne spotkania. „Moim zdaniem, wymiana to niesamowite doświadczenia. Poznałam wiele świetnych osób, sprawdziłam się w języku niemieckim i angielskim oraz nauczyłam się i dowiedziałam wielu nowych rzeczy. Uważam, że każdy chociaż raz w życiu powinien wziąć udział w takim wydarzeniu, jakim jest wymiana. Ja na pewno, jeśli będę miała możliwość, wezmę w niej ponownie udział.” – Bogumiła Szaruga, uczestniczka wymiany.

Projekt był sponsorowany przez fundację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, Radę Rodziców w I LO w Chełmie oraz rodziców uczniów uczestniczących w wymianie.

Fot.: uczestnicy wymiany


Od 3 do 12 kwietnia 2019 r. grupa czarniecczyków przebywała w Sindelfingen, realizując program wymiany polsko – niemieckiej z Goldberg – Gymnasium wspieranej przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Tegoroczny projekt pod hasłem: „Poznajemy ciekawe historycznie i kulturowo miejsca Badenii – Wirtembergii – landu naszych partnerów. Doskonalimy znajomość języka niemieckiego i angielskiego” miał na celu kontynuowanie 20-letniej tradycji wymiany szkolnej pomiędzy Goldberg – Gymnasium i I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego. Podczas pobytu w Niemczech nasza młodzież poznawała historię i najciekawsze przyrodniczo, turystycznie i kulturowo  miejsca regionu Badenii – Wirtembergii.

W tegorocznej wymianie udział wzięli: Fryderyk Czernecki z kl. I c, Katarzyna Dżaman z kl. I f, Zuzanna Głaz z kl. I f, Adriana Gronczak z kl. I a, Julia Kędzierawska z kl. I d, Natalia Królikowska z kl. I a, Karol Kudelski z kl. I f, Eliza Ostrowska z kl.  I b, Maria Pyzel z kl. I f, Paweł Wiącek z kl. I f. Opiekunkami były: p. prof. Renata Jóźwiak i p. prof. Anna Borowska.

Stworzone sytuacje językowe dały możliwość młodzieży z obu krajów do intensywnej komunikacji w języku obcym, pozwoliły pokonać bariery w porozumiewaniu się w języku niemieckim i angielskim. Mieszkając w domach swoich niemieckich partnerów, przez 11 dni nasza młodzież poznała prawdziwe codzienne życie rodziny niemieckiej, a uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych, miała możliwość porównania funkcjonowania ich szkoły z naszą. Zawiązały się też bliższe znajomości i przyjaźnie, które owocować będą dalszymi prywatnymi kontaktami i odwiedzinami w Polsce i Niemczech już w najbliższe wakacje. Podczas pobytu w Sindelfingen uczestnicy wymiany wzięli udział w licznych wycieczkach po regionie, poznając najważniejsze zabytki i miasta, jak np. pałac Solitude, zamek Hohenzollern, Ludwigsburg, Heidelberg, Muzeum Historii Motoryzacji Mercedes – Benz, Ogród Botaniczny i Zoologiczny Wilhelma, Stuttgart, Bad Cannstatt. Ponadto uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej w Goldberg – Gymnasium z okazji 20-lecia podpisania umowy o wymianie pomiędzy obiema szkołami, podczas której został odczytany list p. dyrektor I LO, Teresy Kiwińskiej, do burmistrza Sindelfingen i dyrekcji Goldberg – Gymnasium.


W dniach 26 września – 5 października 2018 r. ponownie gościliśmy uczniów zaprzyjaźnionego Goldberg – Gymnasium z niemieckiego Sindelfingen. W tym roku przybyli do nas: Cynthia Binder, Anna Bouzoura, Antonia Buske, Mathilda Kraemer, Felix Kraus, Lilli Natzschka, Lennart RuppertWiebke Schneider, Tom Weidmann, Mia Wellmann wraz ze swoimi opiekunkami – p. Susanne Liebers i p. Beatrix Zell. W tegoroczną wymianę młodzieżową zaangażowali się następujący polscy uczniowie: Zuzanna Głaz, Adriana Gronczak, Dominika Jakubczyk, Julia Jakubowska, Julia Kędzierawska, Michał Mazurek, Eliza Ostrowska, Maria Pyzel, Wiktoria Sadlej oraz Wiktoria Wojtacha. Główną realizatorką projektu wymiany jest p. prof. Renata Jóźwiak, którą wsparli: p. prof. Beata Cydejko, p. prof. Monika Skrzypczak, p. prof. Katarzyna Lipert, p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Anna Sioma oraz p. prof. Marek Urban.

Podczas pobytu w Chełmie grupa niemiecka była zakwaterowana u rodzin naszych uczniów. Goście spędzili sześć dni w polskich domach i mieli okazję poznać nasze zwyczaje, polską kuchnię (zupy i pierogi okazały się być przysmakiem) oraz porównać życie rodzin polskiej i niemieckiej. W czasie codziennych zajęć lekcyjnych obserwowali tok lekcji, pracę polskich uczniów, poznawali funkcjonowanie naszej szkoły, a także aktywnie uczestniczyli w warsztatach.

27 września naszych gości oficjalnie powitali Dyrektor I LO – p. Teresa Kiwińska oraz w imieniu władz miasta Przewodniczący Rady Miasta Chełm p. Zygmunt Gardziński, Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm p. Krystyna Matyszczuk – Szambelan oraz  p. Aneta Szostak, pracownik Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Chełm. Następnie uczniowie niemieccy zwiedzili Podziemia Chełmskie i poznawali Chełm jako miasto trzech kultur – polskiej, żydowskiej i prawosławnej, odkrywając ich ślady w miejskiej architekturze.

28 września odbyły się wspólne warsztaty polsko – niemieckie w ramach Klubu Europejskiego „Czapla” zatytułowane „Wszystko, czego jeszcze nie wiesz o Europie”, w ramach których uczniowie obejrzeli prezentacje w języku niemieckim i angielskim, wykonywali wspólne zadania oraz wzięli udział w quizie europejskim. Po południu odbyła się wycieczka do Zamościa, podczas której uczniowie poznawali miasto w dwóch grupach językowych pod hasłem: „Stare Miasto – idea renesansowego miasta”, zwiedzili trasę w Bastionie VII oraz Muzeum Zamojskie.

W weekend, podczas tzw. dni rodzinnych, polskie rodziny goszczące przygotowały liczne atrakcje dla swoich gości, odbyły się prywatne wycieczki do Lublina, Kazimierza nad Wisłą, Włodawy, a nawet do Łodzi. Zorganizowano też wspólne ognisko dla wszystkich uczestników wymiany.

1 października po zajęciach sportowych w szkole odbył się rajd rowerowy dookoła Chełma, połączony z zajęciami językowymi i piknikiem nad Zalewem Żółtańce.

Po tygodniowym pobycie w Chełmie uczestnicy wymiany wyjechali do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia, gdzie także czekał na nich bogaty program zwiedzania. Zwiedziliśmy wraz z naszymi gośćmi Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum w Auschwitz i Birkenau, zamek królewski na Wawelu, Stare Miasto w Krakowie i dzielnicę żydowską Kazimierz. Największe wrażenie na naszych gościach zrobiła wizyta w Muzeum – Fabryka Schindlera.

5 października pełna wspaniałych wrażeń po spotkaniu z polską kulturą, historią i gościnnością młodzież niemiecka odleciała z lotniska Balice do Sindelfingen.

Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia możliwe było dzięki dużej pomocy finansowej z fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie, opiece i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Chełm, Dyrektora i Rady Rodziców I LO oraz pomocy finansowej sponsora – firmy: Usługi Przeładunkowe Marta Borsuk z Chełma.

Na szczególne podziękowania zasługują Rodzice, którzy zechcieli zaprosić niemiecką młodzież do swoich domów, ponieść koszty goszczenia jej, oraz ich dzieci – nasi niezawodni i wspaniali Uczniowie klas pierwszych, którzy, korzystając ze swoich umiejętności językowych, stali się przewodnikami po Chełmie i regionie dla swoich niemieckich koleżanek i kolegów.

Fot.: Renata Jóźwiak, Marzena Postój

SPONSORZY:


W dniach 11 – 20 kwietnia 2018 r. grupa uczniów klas I i II z naszego liceum po raz osiemnasty zawitała do Sindelfingen w południowo – zachodnich Niemczech w ramach wymiany szkolnej z Goldberg – Gymnasium. Nasze miasto dzieli od Sindelfingen ok. 1370 km. Trasę tę pokonaliśmy jak co roku najpierw autokarem do Krakowa,  następnie samolotem do Stuttgartu i wreszcie szybką koleją miejską S-Bahn  do  Sindelfingen.

Celem każdej wymiany uczniowskiej jest budowanie więzi między narodami, zrozumienia, wzajemnego szacunku i współpracy. Na to składa się trud pracy wielu osób: pracowników międzynarodowej organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, organów samorządowych, dyrektorów obu szkół, nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców, którzy swoją otwartością i dobrocią stwarzają zawsze swoim gościom jak najlepsze warunki domowej atmosfery.

Uczniowie niemieckiego Goldberg – Gymnasium i I LO ponownie mogli spotkać się razem. Wraz z rówieśnikami z naszej szkoły partnerskiej, równie bogatej w tradycje jak nasze liceum, wzięliśmy udział we wspólnych zajęciach dydaktycznych, warsztatach, quizach oraz wycieczkach. Program obejmował wiele atrakcji, których celem było pokazanie polskim uczniom piękna dwóch regionów – Badenii – Wirtembergii i Bawarii.  Odbyło się to nie tylko poprzez poznawanie historii czy zwiedzanie zabytkowych miejsc, ale także poprzez wspólne lekcje, zabawę i działanie w grupie.

Pierwszego dnia po podróży popołudnie i wieczór spędziliśmy w rodzinach naszych zaprzyjaźnionych już z nami partnerów,  których my gościliśmy u siebie we wrześniu w tym roku szkolnym.

Drugiego dnia, po porannych wspólnych zajęciach lekcyjnych i zwiedzeniu szkoły, zaproszono nas do gry miejskiej „Stadt Rallye” po Sindelfingen. Każda z siedmiu drużyn miała za zadanie pokonać wyznaczoną trasę, odpowiedzieć na pytania związane z miastem, wykonać zadania i sfotografować wyznaczone obiekty. Następnie byliśmy z wizytą w Ratuszu Miejskim, gdzie oficjalnie powitały nas władze Sindelfingen – naszego miasta partnerskiego – z burmistrzem, dr. Berndem Vöhringerem na czele. Tam poczęstowano nas tradycyjnymi preclami, słodyczami, napojami oraz wręczono pamiątki. Atmosfera była bardzo serdeczna.

Trzeci dzień wymiany poświęcony był poznaniu historii regionu Badenii – Wirtembergii. Pojechaliśmy do stolicy landu – Stuttgartu, gdzie zwiedziliśmy starówkę i centrum miasta, odbyliśmy lekcję muzealną „Muzeum Landu Wirtembergii” na temat historii tego regionu. Podziwialiśmy też panoramę miasta z wieży widokowej.

Kolejne dwa dni to był weekend i tzw. „dni rodzinne”, które spędziliśmy tylko z naszymi partnerami i ich rodzinami. Nasi niemieccy rodzice przygotowali dla nas wiele ciekawych wycieczek – do Strasburga we Francji czy do zabytkowych miast niemieckich – Freiburga i Heidelbergu, do Schwarzwaldu – oraz liczne atrakcje wieczorne, np. grillowanie i ogniska na działkach, wyjścia do klubów, kręgielni, kafejek czy na pływalnię. Na nudę nie było ani czasu, ani miejsca.

W poniedziałek – szóstego dnia naszego pobytu – po dwóch lekcjach w szkole pojechaliśmy na kolejną wycieczkę do Ludwigsburga, który zachwycił nas przede wszystkim swoim pięknym pałacem, ogrodami pałacowymi oraz „sztucznym” lasem z dzikimi zwierzętami i chałupami chłopskimi, założonym specjalnie po to, żeby król miał gdzie polować i „bawić się” w życie na wsi.

Wtorek – to wycieczka do jednego ze starszych ośrodków uniwersyteckich w Niemczech – Tybingi.  Poznaliśmy miasto, w którym studiowali i mieszkali wielcy poeci niemieccy, jak Johann Wolfgang von Goethe czy Johann Christian Friedrich Hölderlin, wspięliśmy się na wzgórze zamkowe, podziwialiśmy średniowieczną architekturę i przepiękny Neckar, w którym jak w lustrze odbijają się kolorowe kamieniczki starówki. Na jednym z budynków dawnego domu studenckiego dostrzegliśmy pod oknem tabliczkę z napisem: „Hier kotzte Goethe”.

Kolejne dwa dni spędziliśmy w pięknej Bawarii nad urokliwym Jeziorem Bodeńskim, które łączy ze sobą trzy kraje niemieckojęzyczne – Niemcy, Austrię i Szwajcarię.  Wybrzeża tych trzech krajów mogliśmy obserwować podczas naszej wycieczki. Przy upalnej pogodzie oglądaliśmy najpiękniejsze zabytki architektury w tym regionie – np. barokową bazylikę Wallfahrtskirche w Birnau, miasto Meersburg, wyspę Lindau, przepięknie kwitnące ogrody i rozległe winnice. Niezapomnianym przeżyciem była wizyta w muzeum na wodzie Pfahlbauten – prezentującym prehistoryczne osady palowe, jakie powstawały wokół Alp nad całym Jeziorem Bodeńskim, oraz życie ich mieszkańców.

Po noclegu w schronisku młodzieżowym w Lindau wyjechaliśmy do Friedrichshafen, jednego z większych miast nad Jeziorem Bodeńskim. Głównym punktem była wizyta w Muzeum Zeppelin – Muzeum Sterowców, gdzie najbardziej zainteresowała nas rekonstrukcja części pasażerskiego sterowca LZ 129 Hindenburg.

Dziesiąty dzień naszej wymiany spędziliśmy przed południem w szkole, a po lekcjach udaliśmy się na ostatnie zakupy i – obowiązkowo – wizyta w fabryce kwadratowej czekolady Ritter Sport. Po południu nadszedł niestety moment pożegnania. Nasi partnerzy odprowadzili nas na stację Goldberg w Sindelfingen, skąd udaliśmy się na lotnisko do Stuttgartu i powróciliśmy do Polski.

Program tegorocznej wymiany był dla wszystkich uczestników bardzo interesujący i różnorodny. Przygotowując się do spotkania z nami, naszym gospodarzom zależało na stworzeniu różnorodnych możliwości do bliższego poznania się, dalszego przełamywania barier językowych i co za tym idzie, poszerzenia horyzontów młodych ludzi. Widząc harmonię, z jaką młodzież ze sobą współpracowała czy to podczas wspólnego wykonywania zadań przy „Stadt Rallye” w Sindelfingen, czy też w trakcie lekcji muzealnych w Stuttgarcie czy Friedrichshafen, odnosiło się wrażenie, że ci młodzi ludzie znają się od lat, choć tak naprawdę spotkali się dwa razy i spędzili ze sobą kilkanaście dni, najpierw w Polsce, a teraz w Niemczech. Bez wątpienia ta pozytywna energia jest wynikiem dobrej współpracy także między nauczycielami obu szkół, współpracy, która trwa już 19 lat!

W wymianie wzięli udział: Patryk Bernady z kl. I e, Oliwia Dynysiuk z kl. I e, Wiktor Gałaś z kl. I a, Karolina Krzeszczyk z kl. I c, Karolina Morawska z kl. II g, Natalia Moskaluk z kl. I c, Wiktoria Piątek z kl. I c, Mateusz Rachańczyk z kl. II b, Sebastian Sarzyński z kl. II h, Kamil Sawka z kl. I g, Milena Seredowska z kl. II d, Mikołaj Starczewski z kl. II g, Alicja Włodarczyk z kl. I c, Aleksandra Żydek z kl. I e. Opiekunkami grupy polskiej były p. prof. Renata Jóźwiak i p. prof. Małgorzata Mozel.

Wyjazd uczniów I LO do Niemiec był współfinansowany przez międzynarodową organizację  Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

logo(1) (Kopiowanie)


W dniach 19 – 28 września 2017 r. znów gościliśmy uczniów zaprzyjaźnionego Goldberg – Gymnasium z niemieckiego Sindelfingen. W tym roku przybyli do nas: David Brändle, Alexandra Ehlen,  Julia Riehm,  Finn Pflieger,  Leevke Schlüter,  Lilli Basic,  Lea-Sophie Grundmann,  Anja Zhao,  Julia Kleyling,  Esther Rzadkolowski,  Antonia Kohler,  Frederick Permentier,  Yannick Dietrich wraz ze swoimi opiekunkami – Susanne Liebers – Aichinger i Beatrix Zell. W tegoroczną wymianę młodzieżową zaangażowali się następujący polscy uczniowie: Patryk Bernady, Wiktor Gałaś, Kamil Sawka, Sebastian Sarzyński, Oliwia Dynysiuk, Karolina Krzeszczyk, Natalia Moskaluk, Wiktoria Piątek, Mateusz Rachańczyk, Milena Seredowska, Karolina Morawska, Mikołaj Starczewski oraz Wiktor Sawicki. Głównymi realizatorami projektu wymiany byli: p. prof. Renata Jóźwiak, p. prof. Katarzyna Lipert, p. prof. Małgorzata Mozel i p. prof. Monika Skrzypczak, których wsparli: p. prof. Agata Berezecka, p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Marzanna Chaciuk, p. prof. Beata Cydejko, p. prof. Małgorzata Marek, p. prof. Anna Sioma oraz p. prof. Marek Urban.

Wkrótce po przyjeździe w murach naszej szkoły 20 września gości oficjalnie powitali Pani Dyrektor Teresa Kiwińska oraz w imieniu władz miasta – Pan Wiceprezydent Stanisław Mościcki, Pan Dyrektor Wydziału Oświaty Augustyn Okoński wraz z  tłumaczką – Panią Anetą Szostak.

Na czas pobytu grupy niemieckiej w Polsce przygotowano bardzo interesujący program obejmujący przede wszystkim zakwaterowanie u polskich rodzin, poznanie funkcjonowania naszej szkoły, uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, warsztatach oraz wycieczkach krajoznawczych po najbliższej okolicy. Uczniowie mieli okazję  spędzić kilka dni w polskich domach i poznać nasze zwyczaje, polską kuchnię (polskie zupy i pierogi okazały się być przysmakiem) oraz porównać życie rodzin polskiej i niemieckiej. Oprócz udziału w codziennych zajęciach lekcyjnych obie grupy uczestniczyły w  przygotowanej dla nich lekcji pt. „Lubelszczyzna jako region geograficzno – etnograficzny”, natomiast opiekunowie Klubu Europejskiego CZAPLA zaprosili naszych gości i ich polskich opiekunów na warsztaty pt. „Europa w pigułce”. W programie tegorocznej wymiany znalazły się również zwiedzanie Chełma, wycieczka do Zamościa (21 września), wizyta w nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku, wyjazd do Włodawy i uczestnictwo w wydarzeniach związanych z corocznym Festiwalem Trzech Kultur (22 września). Po tygodniowym pobycie w Chełmie uczestnicy wymiany wyjechali do Krakowa i Wieliczki (26 – 28 września), gdzie także czekało na nich wiele atrakcji. Pełna wspaniałych wrażeń po spotkaniu z polską kulturą i gościnnością młodzież niemiecka odleciała z lotniska Balice do Sindelfingen.

Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia możliwe było dzięki opiece i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Chełm, Dyrektora i Rady Rodziców I LO oraz dużej pomocy płynącej z fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie. Na szczególne podziękowania zasługują Rodzice, którzy zechcieli zaprosić niemiecką młodzież do swoich domów, oraz ich dzieci – nasi niezawodni i wspaniali Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy, korzystając ze swoich umiejętności językowych, stali się przewodnikami po Chełmie i regionie dla swoich niemieckich koleżanek i kolegów.

Powrót