MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Sukcesy artystyczne

Od wielu lat „Czarniecki” szczyci się osiągnięciami swoich uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Również w konkursach o charakterze artystycznym nie brakowało nam sukcesów. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich o randze ogólnopolskiej, regionalnej i wojewódzkiej.

OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

LP.IMIĘ I NAZWISKOROK SZKOLNYOSIĄGNIĘCIEOPIEKUN
1.Maria Brogowska1976/1977finalistkaRoman Radzięciak
2.Joanna Rabe1976/1977finalistkaRoman Radzięciak
3.Ewa Szlichtyng1976/1977finalistkaRoman Radzięciak
4.Jolanta Lachor1977/1978finalistkaRoman Radzięciak
5.Beata Maślankiewicz1977/1978finalistkaRoman Radzięciak
6.Bogumiła Gdak1978/1979finalistkaRoman Radzięciak
7.Beata Kosiniec1978/1979finalistkaRoman Radzięciak
8.Piotr Prościński1979/1980finalistaRoman Radzięciak
9.Marzena Choina1980/1981finalistka wyróżnionaRoman Radzięciak
10.Bogusław Duda1980/1981finalistaRoman Radzięciak
11.Joanna Dżaman1981/1982finalistkaRoman Radzięciak
12.Ewa Gawryjołek1981/1982finalistkaRoman Radzięciak
13.Dariusz Wrona1981/1982finalistaRoman Radzięciak
14.Zofia Grabowska1982/1983finalistka wyróżnionaRoman Radzięciak
15.Małgorzata Zagórska1982/1983finalistkaRoman Radzięciak
16.Ewa Bisior1983/1984finalistkaRoman Radzięciak
17.Alina Grzywna1983/1984finalistkaRoman Radzięciak
18.Anna Styrć1983/1984finalistkaRoman Radzięciak
19.Jolanta Walczuk1983/1984finalistkaRoman Radzięciak
20.Joanna Iwaniuk1984/1985finalistkaRoman Radzięciak
21.Elżbieta Kuszelewska1985/1986finalistka wyróżnionaRoman Radzięciak
22.Elżbieta Luchowska1985/1986finalistkaRoman Radzięciak
23.Joanna Miskur1985/1986finalistkaRoman Radzięciak
24.Beata Woźniak1986/1987finalistkaRoman Radzięciak
25.Daria Majdak1987/1988laureatkaRoman Radzięciak
26.Teresa Syczuk1989/1990finalistkaRoman Radzięciak
27.Michał Lewczuk1990/1991finalistaRoman Radzięciak
28.Marek Sawicki1990/1991finalistaRoman Radzięciak
29.Marek Sawicki1991/1992finalista wyróżnionyRoman Radzięciak
30.Natalia Jędruszczak1995/1996finalistkaRoman Radzięciak
31.Monika Wasyńczuk1995/1996finalistkaRoman Radzięciak
32.Magdalena Wylot1995/1996finalistka wyróżnionaRoman Radzięciak
33.Magdalena Foryt1996/1997finalistkaRoman Radzięciak
34.Natalia Jędruszczak1996/1997finalistkaRoman Radzięciak
35.Justyna Kłysz1996/1997finalistkaRoman Radzięciak
36.Magdalena Wylot1996/1997finalistkaRoman Radzięciak

KONKURSY RECYTATORSKIE

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (Warszawa)

Katarzyna Bogusz – laureatka (2001, 2002)

Anna Wesołowska – laureatka (2003)

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Ogólnopolski Konkurs Poezji Ludowej im. Jana Szczawieja

Marzena  Gryzińska – laureatka (1990) – eliminacje centralne

Joanna Różańska – laureatka (1991, 1992) – eliminacje centralne

Magdalena Śmiech – laureatka (1992) – eliminacje centralne; wyróżnienie (1993) – eliminacje wojewódzkie

Karolina Olekszyk – laureatka (1992) – eliminacje centralne; wyróżnienie (1993) – eliminacje wojewódzkie

Tomasz Uchaniuk – laureat (1992) – eliminacje centralne; 2. miejsce (1993) – eliminacje wojewódzkie

Aneta Awtoniuk – 2. miejsce (1993) – eliminacje wojewódzkie

Paweł Wieczorek – 1. miejsce (1993) – eliminacje wojewódzkie

Anna Zarek – wyróżnienie (1999) – eliminacje rejonowe

Katarzyna Bogusz – nagroda (1999) – eliminacje rejonowe

Elwira Wesołowska – 1. miejsce (1999) – eliminacje rejonowe

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza (Lublin)

Anna Wesołowska – laureatka (2003, 2004)

Agata  Adamczuk – laureatka (2004); nagroda (2003) – etap wojewódzki

Łukasz Tarnowski – laureat (2006)

Sylwia Krawczyńska – laureatka (2006)

Agnieszka  Łatwińska – laureatka (2007)

Marta Mikulska – laureatka (2010); nagroda (2009) – etap wojewódzki

Żaneta  Buczko – laureatka (2011, 2012)

Paweł Sułkowski – laureat (2012); nagroda (2011) – etap wojewódzki

Iwona Łokińska – wyróżnienie (2009)

Karolina Kołtun – wyróżnienie (2010)

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Marzena Gryzińska – nagroda (1990) – eliminacje centralne

Joanna Różańska – 1. miejsce (1992) – eliminacje wojewódzkie; finalistka eliminacji okręgowych

Paweł Wieczorek – 2. miejsce (1992) – eliminacje wojewódzkie; wyróżnienie (1993) – eliminacje wojewódzkie

Tomasz   Uchaniuk – wyróżnienie (1992) – eliminacje wojewódzkie; nagroda (1993) – etap międzywojewódzki

Aneta  Awtoniuk – nagroda (1993) – etap międzywojewódzki

Magdalena Śmiech – wyróżnienie (1993) – eliminacje wojewódzkie

Magdalena Jaworska – wyróżnienie (1993) – eliminacje wojewódzkie

Agata Adamczuk – wyróżnienie (2001) – eliminacje wojewódzkie

Justyna Łokińska – wyróżnienie (2003) – eliminacje rejonowe

Anna Wesołowska – 3. miejsce  (2004) – eliminacje wojewódzkie; 1. miejsce (2004) – eliminacje regionalne

Łukasz Tarnowski – 2. miejsce (2004, 2005) – eliminacje regionalne

Justyna Łokińska – 3. miejsce (2004) – eliminacje regionalne

Iga Celińska – nagroda (2009) – eliminacje okręgowe

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  „Sacrum w literaturze”

Natalia Tracichleb – udział w eliminacjach centralnych (2007)

Iwona Łotwińska – wyróżnienie (2008)

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”

Łukasz Tarnowski – laureat – eliminacje centralne

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Regionalny Konkurs  Recytatorski Literatury Współczesnej

Agata Adamczuk – wyróżnienie (2000)

Anna Wesołowska – 2. miejsce  (2002)

Justyna  Łokińska – nagroda (2003)

Ilona Tyczyńska – wyróżnienie (2003)

Łukasz Tarnowski – 2. miejsce (2005)

Sylwia Krawczyńska – 1. miejsce (2005)

Agnieszka  Łatwińska – nagroda (2006);  wyróżnienie (2007)

Ewa Flis – nagroda (2007, 2008),

Marta Mikulska – nagroda (2008),

Karolina Kołtun – nagroda (2010),

Michał  Kołosiński – wyróżnienie (2010)

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Lubelski Festiwal Herbertowski

Agata Adamczuk – 1. miejsce (2002)

Anna  Zarek – wyróżnienie

Sylwia Krawczyńska – 1. miejsce (2006)

Łukasz Tarnowski – Grand Prix (2006)

Agnieszka  Łatwińska – wyróżnienie (2007)

Iwona Łokińska – 1. miejsce (2008)

Marta Mikulska – wyróżnienie (2010)

Żaneta Buczko – laureatka (2012)

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Marta Mikulska – 2. miejsce (2010)

Ewa Flis – wyróżnienie (2010)

Iga Celińska – 1. miejsce (2011)

Magda Nastaj – nagroda (2012)

Karolina Kołtun – nagroda (2012)

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych (Lublin)

Teatr „Oksymoron” – laureat (2001, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011)

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Scena Młodych „Młody Teatr” (Lublin)

Teatr „Oksymoron” – laureat (2000, 2002, 2006, 2009, 2011)

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

Festiwal Teatrów Szkolnych „Maska” (I LO Chełm)

Teatr „Oksymoron” – laureat (1996, 1997, 2001, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011)

Opiekun: p. prof. Elżbieta Pietrzykowska – Al – Bayati

 

MUZYKA

Wojewódzki Przegląd Chórów Szkolnych

Chór I LO – 1. miejsce (1987/1988); 1. miejsce (1988/1989); 1. miejsce (1989/1990)

Opiekun: p. prof. Roman Radzięciak

Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych (a capella)

Chór I LO – laureat eliminacji międzywojewódzkich (1989); 3. miejsce w okręgu (1990)

Opiekun: p. prof. Roman Radzięciak

Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych w Przemyślu

Szybko – Wolna Kapela Szkolna – Grand Prix (1994)

Opiekun: p. prof. Roman Radzięciak

Międzywojewódzkie Spotkania Kapel Podwórkowych w Przemyślu

Szybko – Wolna Kapela Szkolna – Grand Prix (1988); 1. miejsce (1989)

Opiekun: p. prof. Roman Radzięciak

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Radzieckiej

Bożena Lewczuk – uczestniczka eliminacji okręgowych (1975)

Lilianna Kowal – uczestniczka eliminacji okręgowych (1979)

Maria Powaga – uczestniczka eliminacji okręgowych (1983; 1984)

Opiekun: p. prof. Roman Radzięciak

Konkurs Piosenki Żołnierskiej „Kołobrzeg 1985”

Maria Powaga – 1. miejsce (uczestniczka eliminacji do ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Kołobrzeg 1985”)

Opiekun: p. prof. Roman Radzięciak

Powrót