MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Sukcesy sportowe

Sukcesy sportowe „Czarnieckiego”

w latach 1915 – 2022

Poniższe zestawienie zawiera wykaz największych osiągnięć sportowych uczniów szkoły, które udało się potwierdzić w materiałach źródłowych. Najważniejszymi zawodami w okresie przedwojennym i międzywojennym, w których sportowcy nasi mogli się sprawdzić, były spotkania towarzyskie pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkołami, pojedynki sportowe rozgrywane pomiędzy reprezentacjami miejscowości. W latach 1975 – 1982 najwyżej punktowane były Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, od 1982 roku – Igrzyska Młodzieży Szkolnej Makroregionu i Polski, od lat dziewięćdziesiątych zaś – Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Powrót