MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Parlament Europejski

Spotkanie z Parlamentem Europejskim

Wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż pozostałe wybory krajowe. W Polsce skala absencji wyborczej jest szczególnie wysoka. W latach 2004 i 2009 w wyborach do PE uczestniczyło zaledwie 20,87 % i 24,53 % uprawnionych do głosowania. Taka sytuacja spowodowana jest między innymi brakiem wiedzy na temat roli, jaką odgrywa Parlament Europejski. Realizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana projekt „Spotkania z Parlamentem Europejskim” ma ambicję zmienić tę sytuację, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy na temat PE i wyborów decydujących o jego kształcie.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele dziesięciu społeczności lokalnych z gmin liczących poniżej 100 000 mieszkańców, wyłonionych w procesie rekrutacji. Projekt został zrealizowany do czerwca 2013 roku.

Głównymi adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 17-22 lat, dla których wybory europejskie w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować. Działania projektowe integrują wokół siebie jednak nie tylko młodzież uczniów szkół ponadgimnazjalnych – ale również całe społeczności lokalne (tj. mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, media lokalne).

Do zadań uczestników należało:

 • udział w spotkaniu inaugurującym projekt dla przedstawicieli uczestników (po jednej osobie – koordynatorze z danej miejscowości) – grudzień 2012,
 • przeprowadzenie we współpracy z trenerami przygotowanymi przez Fundację Schumana gier terenowych na terenie swoich miejscowości – w grze powinno wziąć czynny udział ok. 60 osób – styczeń / luty 2013,
 • przygotowanie punktów informacyjnych na temat Parlamentu Europejskiego i wyborów do niego, na których odbędą się minihappeningi (w miejscach powszechnie odwiedzanych przez mieszkańców, np. w supermarketach) – styczeń / marzec 2013,
 • przygotowanie delegacji, która weźmie udział w symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w Warszawie (delegacja z danej miejscowości liczyć będzie 4 – 7 osób, zarówno uczniów jak i opiekunów; po symulacji weźmie udział w Paradzie Schumana) – maj 2013.
 • Dodatkowym elementem projektu będzie internetowa symulacja wyborów i obrad Parlamentu Europejskiego, w której będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Najlepsi uczestnicy gry będą mogli liczyć na nagrody. Symulacja internetowa odbędzie się w marcu i kwietniu 2013 roku.

W projekcie wzięli udział członkowie Klubu Europejskiego CZAPLA oraz uczniowie klas: I b, II b, II d.
Koordynatorami projektu byli: Ewa Betiuk, Jarosław Betiuk, Marek Urban, Małgorzata Mozel, Katarzyna Lipert.

 

Spotkanie z Parlamentem Europejskim II

28 lutego 2013 r. odbyły się zajęcia edukacyjne w języku angielskim będące częścią  ogólnopolskiego projektu „Spotkania z Parlamentem Europejskim”. Lekcja przebiegła pod hasłem: „The European Parliament – things you would like to know”. Jej celem było poznanie słownictwa z dziedziny polityki i ekonomii, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak działa i czym się zajmuje PE. Uczniowie kl. III h i III c (pod kierunkiem Katarzyny Lipert) udzielali odpowiedzi na wiele pytań, m. in. – w jaki sposób PE walczy z łamaniem praw człowieka, jak pomaga studentom, czy działa na rzecz ochrony środowiska.  Przygotowane zadania oraz aktywność uczniów na zajęciach pozwoliły uczestnikom na bardzo dobre opanowanie materiału leksykalnego.

6 marca 2013 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Czarnieckiego uczestniczyli w grze miejskiej w ramach projektu „Spotkania z Parlamentem Europejskim”. Ich celem było poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej, a szczególnie działalności Parlamentu Europejskiego, co czynili w sposób aktywny – odkrywając kolejne elementy wiedzy na ten temat. Wszyscy gracze byli profesjonalnie przygotowani – zaopatrzeni w sprzęt do nagrywania, zapisywania, fotografowania i wygodne buty na długą wędrówkę. Pogoda dopisała, humory i zapał również. W czasie gry uczniowie wykonali zadania praktyczne. Wykorzystali metodę badań ankietowych, aby sprawdzić wiedzę różnych grup społecznych, wiekowych i zawodowych o PE. Monitoring pracy lokalnych europosłów pozwolił zdobyć informacje odnośnie ich aktywności w PE, jak i stopnia oddziaływania w rodzimym okręgu. Wizyty w instytucjach publicznych wyposażyły uczniów w informacje nt. kompetencji PE. W trakcie gry uczestnicy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz ekspertami w badanych obszarach tematycznych, gościli w biurach lokalnych europosłów, prowadzili wywiady telefoniczne. Przeprowadzili również sondaż wśród mieszkańców, a swój materiał prasowy udokumentowali zdjęciami. W trakcie gry młodzież musiała wykazać się kreatywnością i dociekliwością, ponieważ poza wywiadami i spotkaniami z ekspertem czekały na nich też zadania wymagające pomysłowości i umiejętności praktycznych. Uczestnicy m. in. stworzyli program partii promującej region, petycję do Parlamentu Europejskiego, którą nagrali w miejscowym ,,Radiu41’’. Uczniowie rozmawiali z przedsiębiorcą budowlanym i proboszczem parafii prawosławnej, jak pozyskiwać fundusze europejskie. Wiele dowiedzieli się o pracy europosłów, rozmawiając z asystentami: prof. L. Kolarskiej – Bobińskiej, P. Zalewskiego oraz przez skype’a z Pawłem Kowalem. Uczyli się sztuki promocji od dziennikarzy lokalnych mediów. Wszystkie grupy pracowały bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem, tworząc bardzo ciekawe materiały. Po kilkugodzinnej wyprawie po mieście uczniowie powrócili do szkoły, gdzie podsumowali zebrany materiał i przygotowali interesujące prezentacje. Projekt realizowany był we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana – przy wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego. Relację przygotowali organizatorzy i trenerzy gry.

W projekcie wzięli udział członkowie Klubu Europejskiego CZAPLA oraz uczniowie klas: I b, II b, II d. Projekt koordynowali: Ewa Betiuk, Marek Urban, Małgorzata Mozel, Katarzyna Lipert, Jarosław Betiuk.

Zrealizowano następujące działania:

 • przygotowanie uczniów do udziału w projekcie na temat Parlamentu Europejskiego – poprzez przeprowadzenie zajęć dających podstawę wiedzy na temat tej instytucji, przygotowanie pokazów multimedialnych, quizów na temat pracy Europarlamentu – styczeń 2013,
 • przygotowanie punktów informacyjnych na temat Parlamentu Europejskiego w szkole /ulotki, plakaty, gazetki wykonane przez uczniów/ – przez cały okres realizacji projektu,
 • przygotowanie symulacji obrad Parlamentu – by przybliżyć działalnośœć tej instytucji, udało się nam pokazać pracę tłumaczy symultanicznych, przedstawiliœmy frakcje parlamentarne, także katalog najważniejszych spraw poruszanych przez parlament ostatnio, np. przyznawanie nagród imienia dysydenta rosyjskiego, obrońcy praw człowieka-  Andrieja Sacharowa – styczeń 2013,
 • spotkanie z asystentem biura europoseł Leny Kolarskiej – Bobińskiej – Dorotą Cywińską, która opowiedziała o pracy posła, jego główne obowiązki i możliwości działań – styczeń 2013,
 • przeprowadzenie – we współpracy z trenerami przygotowanymi przez Fundację Schumana – gier terenowych na terenie swoich miejscowoœci – naszą grę wsparło wielu ludzi dobrej woli, wiele instytucji: Pani Prezydent Miasta Chełm, Agata Fisz, Urząd Miasta Chełm – wydział promocji; pomocy w rozwiązywaniu zadań udzieliły nam chełmskie media /”Nowy Tydzień” i „Super Tydzień”/, Biblioteka Publiczna, Chełmski Ośœrodek Informacji Turystycznej, przedsiębiorcy budowlani – państwo Anna i Piotr Jurkowie oraz asystent biura L. Kolarskiej – Bobińskiej, Dorota Cywińska, i ks. Jan Łukaszuk – proboszcz parafii prawosławnej w Chełmie – 6 marca 2013,
 • przygotowanie delegacji, która weŸźmie udział w symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w Warszawie oraz udział w paradzie Schumana – 9 – 10 maja 2013.
 • Dodatkowy element – internetowa symulacja wyborów i obrad Parlamentu Europejskiego, w której będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Najlepsi uczestnicy gry będą mogli liczyć na nagrody – kwiecień 2013.
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl