MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

W stronę dojrzałości

Od 3 października do 7 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach dla młodzieży pt. „W stronę dojrzałości”, które wpisane zostały do działań Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2018/2019. Projekt zajęć edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego młodzieży powstał w ramach zleconego przez Ministerstwo Zdrowia zadania, finansowanego ze środków Narodowego Programu zdrowia na lata 2016 – 2020. Cele ogólne proponowanych zajęć to: kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowia prokreacyjnego, pogłębienie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa, wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich, ukazanie problematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

Program warsztatów „W stronę dojrzałości”, realizowanych w I LO w Chełmie, obejmował realizację dwu podstawowych modułów edukacyjnych: „Każdy krok ma znaczenie”, „Styl życia a zdrowie prokreacyjne”, „Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne”, „Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową”, „Wygrać życie!”.

W warsztatach udział wzięli uczniowie klas I a, I b, I d, I e, II d i II g. Szkolnym koordynatorem projektu była p. prof. Monika Klimkowska.

Fot.: Monika Klimkowska i Aneta Wdowiak

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl