MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

TYDZIEŃ HUMANISTY

Przedsięwzięcie ma na celu szersze zaprezentowanie odbiorcom różnych aktywności twórczych młodzieży „Czarnieckiego”. Do zrealizowania zadania historycy, poloniści i nauczyciele religii preferują metodę projektu, znaną w Polsce jako metodę nauczania od początku XX wieku. Celem projektu edukacyjnego jest kształtowanie  umiejętności uczniów oraz integrowanie wiedzy z różnych dyscyplin. Istotą metody jest samodzielna praca uczniów, która służy do realizacji określonego przedsięwzięcia. Efektem tych działań ma stać się rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy uczniów, a także stymulowanie rozwoju poznawczego i  emocjonalnego. Ważnym elementem projektu jest też integrowanie wiedzy lekcyjnej i pozaszkolnej, dzięki temu procesy nauczania łączą się z aktywnym działaniem.

Zaplanowane przez nauczycieli, a zrealizowane przez uczniów działania, cieszą się dużym zainteresowaniem społeczności czarniecczyków. Poniżej relacje z kolejnych edycji projektu.


EDYCJA II – ROK SZKOLNY 2020/2021


 II Tydzień Humanisty – 1 – 5 marca 2021 r.

PROGRAM

♦      ♦      ♦

Czarniecczycy o e-kulturze, czyli XII Debata Oksfordzka

Pierwsza w tym roku debata oksfordzka była wyjątkowa, ponieważ debatujący zmierzyli się ze sobą na platformie online. 1 marca uczestnicy dyskutowali na temat: „Czy e-kultura jest dobrą alternatywą dla kultury tradycyjnej?”. Udowadnianiem tezy zajęli się: Filip Langiewicz z kl. II eg, Igor Adamowicz z kl. II bg oraz Krzysztof Szewczyk z kl. II fg. Kontrargumentowali im: Aleksandra Majówka i Magdalena Puk z kl. II cg oraz Jan Muszyński z kl. II dg. Debatę jako marszałek poprowadziła po raz pierwszy Julia Skreczko z kl. II dg. Wystąpienia uczestników oceniło profesjonalne jury w składzie: p. dyrektor Halina Smyk – przewodnicząca, p. Anna Popielewicz, p. Bartłomiej Kazimierczak, p. Jan Malawski. Wspólnie zdecydowali oni o wygranej grupy „antytezy” w składzie: Aleksandra Majówka, Magdalena Puk oraz Jan Muszyński. Jury przyznało również indywidualne wyróżnienia: I miejsce oraz tytuł „Mistrza Debaty” otrzymała  Aleksandra Majówka, II miejsce oraz tytuł „Wicemistrza Debaty” wywalczył Filip Langiewicz, natomiast III miejsce przypadło Janowi Muszyńskiemu. Po zakończonej debacie głos na temat kondycji kultury współczesnej zabrali zaproszeni eksperci: p. Jan Malawski – absolwent naszego liceum, producent teatralny związany z Och-Teatrem – a także p. Bartłomiej Kazimierczak –pełniący obowiązki dyrektora Chełmskiego Domu Kultury.

Debatę zorganizowali uczniowie kl. II dg: Julia Monastyrska, Anita Szaran, Hubert Lekan pod opieką p. Teresy Kurzępy. Dyplomy i nagrody przygotowane przez organizatorów czekają na uczestników w gabinecie Pani Dyrektor.

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!

♦      ♦      ♦

O nagrodzonej przez Centropę twórczości filmowej czarniecczyków

1 marca odbyła się prezentacja filmów nagrodzonych w międzynarodowym konkursie Centropy, Instytutu Historycznego zajmującego się zachowaniem XX-wiecznej wielokulturowej historii  Europy Środkowej i Wschodniej. Instytut, który ma siedziby w Budapeszcie, Wiedniu, Hamburgu i Waszyngtonie, został założony przez fotografa i dziennikarza Edwarda Serottę w roku 2000. Zajmuje się rozpowszechnianiem historii, zdjęć i innych artefaktów dotyczących tego okresu. Celem Centropy jest też upowszechnianie wiedzy na ten temat wśród młodzieży, np. w formie konkursów filmowych.

W trakcie prezentacji uczniowie klas II bg oraz II bp mieli okazję obejrzeć film nakręcony przez uczniów naszej szkoły w 2015 roku pt. „Książki Zofii Książek”, który w konkursie uzyskał II nagrodę. Narratorką w filmie była Julia Karpińska z klasy dziennikarskiej, kuzynka Zofii Książek. Autorami scenariusza byli Kamila Siedlecka i Patryk Gąsior, a Jakub Rejent, szef szkolnej telewizji internetowej, przy użyciu „lustrzanki” sfilmował historię zasłużonej polonistki. Film był niezwykle wzruszający i dostarczał wielu cennych informacji na temat życia p. Zofii Książek.

Kolejny film, nagrodzony I nagrodą w konkursie Centropy, powstał w roku 2017. „Widmo serca miasta” opowiada historię pl. Łuczkowskiego i jego mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Autorami filmu byli uczniowie klasy prawniczej: Dawid Walczuk (reżyseria), Karolina Śniatkowska (scenariusz), Kinga Kosz (scenografia). Zdjęciami i montażem zajął się Tomasz Pawlikowski, lektorem był Michał Otkała, a w roli głównej wystąpił Krzysztof Jakubowicz.

Dwa kolejne filmy to “Papier na życie” oraz “Zapisane na kamieniach”. Pierwszy otrzymał II nagrodę w 2020 roku i ukazywał historię Adama Gelbarda i jego rodziny. Autorami filmu byli: Maja Duszak, Wiktor Wójcicki, Martyna Wojciechowska. Twórcom udało się dotrzeć do rodziny Adama Gelbarda, przedwojennego ucznia naszego liceum, która wspierała ich w produkcji filmu. Natomiast drugi film zainspirowany został „Stolperstein” – kamieniami pamięci wmurowanymi w ulicę Pocztową – i traktował o  rodzinie Gutenbergów i jej dziedzictwie. Autorkami filmu były: Emilia Orłowska, Oliwia Nitrepska, Oliwia Prucnal, Małgorzata Popielnicka. Tegoroczni uczestnicy konkursu opowiedzieli o procesie powstawania filmów, zbieraniu materiałów i przeżyciach, których doświadczyli w trakcie produkcji. Oprócz tego jedna z grup pokazała krótki montaż scen, które nie znalazły się w końcowym materiale filmowym, co było zaskakującym elementem spotkania.

Zajęcia te przybliżyły nie tylko historię naszego miasta, ale także jego mieszkańców, ich życia i rozterek. Młodzi filmowcy w rzetelny i ciekawy sposób przedstawili tematy swoich prac, co spowodowało niezwykle wartościowy pokaz, który na pewno pozostanie na długo w pamięci uczniów, biorących udział w prezentacji zorganizowanej przez p. Annę Popielewicz wraz uczniami klasy II bg.

♦      ♦      ♦

Zajęcia medialne to nie tylko domena humanistów

3 marca uczniowie klasy I e uczestniczyli w zajęciach, które jakby się wydawało, przeznaczone są dla humanistów – „Tajemnice starożytnego Rzymu”. Nic bardziej mylnego! Zasadniczym celem zajęć było pokazanie, jak wiedzę szkolną można uatrakcyjnić, stosując nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem technik medialnych, filmu i komunikacji interpersonalnej. Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia były nauczycielki: historii i wiedzy o społeczeństwie – p. Ewa Betiuk – oraz języka polskiego – p. Anna Popielewicz.  Uczennica klasy II bg Maja Duszak, koordynator projektu, rozpoczynając zajęcia powiedziała: „Projekt, który zaprezentujemy, jest nie tylko przekazaniem niezbędnej wiedzy historycznej, lecz także prezentacją jej w sposób innowacyjny. Chcemy tym samym przedstawić nowe metody przekazu wiedzy oraz pracy na lekcji, których znajomość we współczesnym świecie jest podstawą sprawnego funkcjonowania. Mamy nadzieję, że przedstawiony projekt stanie się inspiracją do dalszych indywidualnych, jak i grupowych działań”. Uczniowie klasy I e poznali więc nie tylko historię starożytnego Rzymu w pigułce filmowej, mity na temat powstania Wiecznego Miasta, sylwetki najwybitniejszych cesarzy rzymskich, ale także rozrywki Rzymian, ich upodobania kulinarne i tajniki mody. Na zakończenie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę ze starożytnego Rzymu pod bacznym okiem Wiktora Wójcickiego z kl. II bg. Opinie uczniów klasy I e – odbiorców projektu – podkreślają walory przedsięwzięcia:

„Prezentacja bardzo mi się podobała. Mogliśmy się dowiedzieć, co jedli, jak się ubierali czy jakie aktywności lubili Rzymianie. Poznaliśmy także wybitnych władców czy filozofów. Wiedza ta przyda się podczas omawiania tego okresu. Uzupełni naszą wiedzę i pomoże lepiej zrozumieć literaturę. Liczę, że będziemy mieli okazję zobaczyć więcej tego typu prezentacji o innych epokach.”

„Prezentacja, którą obejrzeliśmy na dzisiejszej lekcji, jest jedną z najlepiej wykonanych, które kiedykolwiek miałem szansę obejrzeć. Ze względu na ciekawe pomysły, które zostały w niej przedstawione, można było poznać bliżej historię starożytnego Rzymu, a także ówczesną kulturę. Dowiedzieliśmy się sporo o kuchni z tamtych czasów. Dania przygotowane przez autorki wyglądały wyśmienicie i z chęcią bym ich spróbował. Poznaliśmy również modę, zgodnie z którą ubierały się rzymskie kobiety. Przed lekcją nie wiedziałem, że w Rzymie wybuchła epidemia ospy oraz że Rzymianie urządzali dla zabawy walki morskie na arenach.”

„Najfajniejszą częścią prezentacji była, moim zdaniem, część przedstawiająca jedzenie starożytnego Rzymu. Naleśniki wyglądały bardzo apetycznie i rozważę zrobienie ich. Gdyby nie prezentacja, nie wiedziałbym o tym, że jabłka w Rzymie były bardzo drogie i ekskluzywne. Oglądałem prezentację z zaciekawieniem i uważam, że jej twórcom należy się pochwała za trud włożony w jej wykonanie.”

„Zorganizowanie na koniec prelekcji quizu i zachęcenie odbiorców do interakcji dowodzi wszechstronności zajęć, które mieliśmy okazję przeżyć, oraz świetnego przygotowania koordynatorów projektu. Działania starszych kolegów sprawiły, że poczuliśmy się jak w jednym kręgu społecznym, pomimo różnicy wieku i wykształcenia odbiorców.”

♦      ♦      ♦

Szkolny Konkurs Poprawności Językowej „Polszczyzna płata nam figle”

Jednym z przedsięwzięć zorganizowanych w II Tygodniu Humanisty był Szkolny Konkurs Poprawności Językowej „Polszczyzna płata nam figle”. Wzięli w nim udział uczniowie klas I i II. Główne cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań językiem polskim, budzenie wrażliwości na piękno i bogactwo języka ojczystego oraz kształcenie umiejętności świadomego przestrzegania norm poprawności językowej. Każdy uczestnik musiał znać i poprawnie stosować zasady ortografii, interpunkcji, słowotwórstwa, składni, frazeologii, stylistyki czy fleksji. Konkurs ze względu na obostrzenia epidemiczne składał się z jednego etapu – pisemnego testu poprawności językowej.

4 marca o godz. 12.45 trzydziestu dwu śmiałków po uprzednim zalogowaniu się na platformie G Suite przystąpiło do rywalizacji. Zwyciężczynią konkursu polonistycznego została Julia Łyszkowicz z kl. II cp. Oprócz okolicznościowego dyplomu otrzymała też kartę prezentową EMPIK-u o wartości 200 złotych. II miejsce zajął Filip Langiewicz z kl. II eg, który w nagrodę uzyskał kartę prezentową wartości 100 złotych. Laureatka III miejsca, Hanna Betiuk z kl. II fg, otrzymała kartę o wartości 75 złotych. 30 marca najlepsi uczestnicy polonistycznych zmagań otrzymali dyplomy i nagrody z rąk p. dyrektor Haliny Smyk. Gratulujemy!

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był p. Robert Wojciechowski – nauczyciel języka polskiego.

Fot.: Marzena Postój, Marta Sadowska

♦      ♦      ♦

Literackie próby oswojenia pandemii

Pandemia, której doświadczamy już od roku, niesie ze sobą różne negatywne emocje. W obliczu poczucia zagrożenia i  izolacji warto stawiać przed sobą nowe wyzwanie. Takim było postawione przed uczniami klasy humanistycznej stworzenie wierszyków o koronawirusie z wykorzystaniem znanych tekstów z literatury dziecięcej. Efekt tego projektu zaprezentowali w czasie II Tygodnia Humanisty. Okazało się, że czasy covidowe mogą prowadzić do samorozwoju i ujawniać poetyckie talenty. Uczniowie wykorzystali znane wiersze: Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, żeby podzielić się swoimi refleksjami, uczuciami i oswoić lęki. Stylizacje ulubionych wierszy skonstruowane zostały tak, by odzwierciedlić sytuację pandemii w humorystyczny sposób, co spowodowało zainteresowanie słuchaczy, którymi byli uczniowie klasy II e. Prezentacje na ten temat przygotowali: Aleksandra Wołoszkiewicz, Małgorzata Popielnicka, Kinga Pakuła, Maja Pawluk i Jakub Orłowski z kl. II bg pod kierunkiem p. Anny Popielewicz.

♦      ♦      ♦

Wystawa prac naszych szkolnych artystów

5 marca odbył się wernisaż online organizowanej już po raz drugi wystawy prac artystycznych uczniów naszego liceum. Martyna Wojciechowska oraz Justyna Kaczmarska z kl. II bg, kuratorki wystawy i autorki folderu reklamowego, zaprezentowały nadesłane prace.

W literacką krainę wzruszeń wprowadziły odbiorców, uczniów klas II bg i II e, autorki wierszy – Aleksandra Majówka oraz Ewelina Chutkowska. Pomimo prezentacji online zdjęcia Mai Duszak podczas pokazów ogniowych ogrzały serca widzów. Wspomnienia z bajecznych dni przedstawiła na zdjęciach Justyna Kaczmarska, a Wiktor Wójcicki swoimi fotografiami zabrał widzów w podróż przez analogową, oniryczną krainę. Jakub Hyjek przybliżył odbiorcom, dzięki sztuce fotografii, komputerowe zakamarki i pokazał, że sztuka to umiejętność oryginalnego spojrzenia na świat. Martyna Wojciechowska przeniosła widzów do krainy kontrastów, a jej obrazy zachwyciły bardziej, niż te z podręcznika. Dominika Jakubczyk, pomimo zbliżającej się matury, stale rozwija skrzydła artyzmu, co dało się zauważyć w jej pracach malarskich prezentujących anielskie postaci. Emilia Orłowska zaspokoiła potrzebę muzycznego ukojenia, grając na skrzypcach, a na koniec tanecznym krokiem pożegnał nas mistrz, nie tylko tańców standardowych, Jan Huber.

Wystawa przyniosła wiele niecodziennych wrażeń. Z dumą patrzyliśmy na talenty naszych koleżanek i kolegów. Wystawa zorganizowana została z inicjatywy nauczycielek – p. Ewy Betiuk i p. Anny Popielewicz.

♦      ♦      ♦

O przemocy domowej bez tajemnic

Szkolna Grupa Praw Człowieka postanowiła dołączyć do organizacji II Tygodnia Humanisty. 3 i 5 marca jej przedstawicielki – Justyna Kaczmarska z kl. II bg, Magdalena Maksymiuk z kl. II fg, Emilia Orłowska z kl. II bg oraz Karolina Ostasz z kl. II bg – spotkały się z uczniami klas II fg i I b, inicjując dyskusję na temat filmu „STOP kobietobójstwu” z kanału CPK Centrum Praw Kobiet. Podczas debaty nie ograniczano się tylko do problemu przemocy domowej wobec kobiet, lecz także mężczyzn i nieletnich. Młodzież bardzo chętnie wypowiadała się na poruszane tematy. Po spotkaniach kilka osób zapisało się nawet do Szkolnej Grupy Praw Człowieka. Po seansie uczestnicy debaty podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Oto niektóre z nich: „film pokazuje realia, zachęca do działania, nie ignorowania”, „od presji wywoływanej przez służby przechodzimy do presji społecznej”, „nie można stawiać opinii publicznej nad swoje zdrowie”. Temat przemocy domowej okazał się więc inspirujący. Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka, którą opiekuje się p. Katarzyna Dobrakowska, przedstawili uczestnikom spotkań sposoby eliminowania tego zjawiska, wspominając m. in. o działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ‘’Niebieska Linia” (infolinia: 800 12 00 02) oraz Centrum Prawa Kobiet. W działania młodzieży włączyła się się też p. Agnieszka Panas.

♦      ♦      ♦

Barokowe obrazy w fotograficznych konfiguracjach

Zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie i kreatywne działania to idealna metoda nauki także w czasie pandemii. Przy omawianiu kultury baroku uczniowie klasy II bg otrzymali nietypowe zadanie, polegające na odwzorowaniu wybranego przez siebie obrazu z epoki. Poza uzyskaniem potrzebnej wiedzy wpłynęło to na zainteresowanie sztuką. Młodzież musiała wykazać się szczególną kreatywnością przy doborze rekwizytów czy odpowiednim odwzorowaniu scen z obrazów. W proces powstawania zaangażowali się także bliscy, rodzina i przyjaciele, którzy poza udzielaniem rad ochoczo wcielali się w rolę fotografów, a nawet modeli. Dzięki nietypowemu zadaniu uczniowie lepiej poznali sztukę XVII wieku, jej twórców, nurty, poglądy, zachowania i kulturę. Poza tym dowiedzieli się także wiele o sztuce fotografii. Przygotowania do wykonania zdjęcia nauczyły ich wielu przydatnych umiejętności. Musieli skupić się na elementach obrazu. Z  pomocą przyszła kreatywność, a także materiały, które każdy miał w domu. Proces powstawania tej szczególnej sesji fotograficznej dostarczył wiele radości zarówno modelom jak i fotografom. Zajęcia odbyły się 5 marca w formie online na lekcji języka polskiego prowadzonej przez p. Annę Popielewicz. Poniżej prezentujemy kilka przykładów prac z komentarzami autorek.

◊     ◊

Justyna Kaczmarska: „Odwzorowałam obraz w sposób  minimalistyczny. Dzieło było moją największą inspiracją – zachwyciło mnie piękno wynikające z pozy kobiety na nim przedstawionej. Starałam się odwzorować klimat i uczucia bohaterki. Proces powstawania był dla mnie bardzo istotny. Jej pełna duchowości, a zarazem stwarzająca wrażenie zmęczonej poza jest odzwierciedleniem moich uczuć z tamtego okresu.”

◊     ◊

Julita Kułaga: „Odtworzenie wybranego dzieła barokowego było nie tylko ciekawym zadaniem, ale także okazją do wykazania się wyobraźnią. „Pokutująca Maria Magdalena” George’a de La Toura to dzieło barokowe, które starałam się odzwierciedlić. Zebranie wszystkich potrzebnych materiałów nie było tak proste, jak mogłoby się wydawać. Udział w realizacji zadania mieli nawet członkowie mojej rodziny. Babcia, która pożyczyła mi swoją spódnicę z młodzieńczych lat, a także młodszy brat, który zgodził się wypożyczyć zabawkową czaszkę, niezbędną do stworzenia mrocznego i tajemniczego nastroju, jednego z najważniejszych elementów barokowych przedstawień. W trakcie procesu powstawania towarzyszyło mi wiele emocji. Odtwarzanie spokoju, zadumy kobiecej postaci pozwoliło mi na moment oddać się refleksji nad życiem, jego przemijalnością i kruchością.”

◊     ◊

Kinga Szewc:Wybrałam obraz „Mleczarka” Jana Vermeera, ponieważ urzekło mnie w nim to, jak w delikatny i pełen wdzięku sposób malarz ukazał scenę z życia codziennego kobiety. Starałam się odwzorować scenerię oraz ubiór młodej dziewczyny dzięki nietypowym rekwizytom. Przy realizacji tego zadania towarzyszyła mi moja rodzina, razem podjęliśmy się wielkiej burzy mózgów, aby moje wykonanie było podobne do oryginału. Nasza  praca była niezwykle kreatywna oraz zabawna.”

◊     ◊

Martyna Łukawska:Wybrałam obraz ”Dziewczyna z perłą”, ponieważ należy do grona najwybitniejszych dzieł XVII-wiecznego malarstwa. Wybór obrazu do zrealizowania tego zadania był trudny, jednak ostatecznie to dzieło Jana Vermeera, na początku wydające się dość niepozorne, przykuło moją uwagę i na długo pozostało w pamięci. Proces powstawania wspominam jako niezwykle inspirujący. Całą rodziną dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy detal wspólnej pracy odpowiadał oryginałowi, co okazało się niezwykle trudnym zadaniem.”

◊     ◊

Oliwia Nitrepska:Odwzorowany przeze mnie obraz został wybrany przez moją mamę, która zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Mam na sobie świeżo zerwane liście bzu z pobliskiego drzewa oraz prześcieradło. W rolę fotografa wcieliła się oczywiście moja mama.”

◊     ◊

Julia Malec:Zdecydowałam się wybrać obraz Caravaggia „Chłopiec z koszem owoców”, dlatego, że urzekł mnie spokojem i zmysłowością. Inspirowałam się także innymi obrazami tego artysty, próbując znaleźć złoty środek w nowo przydzielonej mi roli.”


EDYCJA I – ROK SZKOLNY 2019/2020


 I Tydzień Humanisty – 2 – 6 marca 2020 r.

 

„Polityka i media”, czyli kolejna debata w „Czarnieckim”

3 marca działający w naszej szkole Klub Debat Oksfordzkich po raz kolejny w tym roku szkolnym przygotował dwie niezwykle ciekawe debaty. Temat pierwszej dyskusji brzmiał: „Czy warto brać udział w życiu publicznym?”. W zespole „tezy” znaleźli się: Joanna Fedorowicz z kl. I bg, Aleksandra Majówka z kl. I cg, Grzegorz Kryszczuk oraz Krzysztof Szewczyk z kl. I fg. Natomiast w grupie „antytezy” wystąpili: Igor Adamowicz z kl. I ag, Magdalena Puk z kl. I cg, Natalia Królikowska z kl. II d i Hanna Betiuk z kl. I fg.

Temat drugiej debaty brzmiał: „Czy współczesne media są uznawane za czwartą władzą?”. Do grupy „tezy” należeli: Zuzanna Betiuk z kl. I ag, Jakub Orłowski z kl. I dg oraz Patryk Dziadko z kl. I cg. Natomiast antytezy tematu bronili: Marta Kusiak i Szymon Nowicki z kl. I eg, a także Jan Muszyński z kl. I dg. Wszyscy uczestnicy debaty jak zwykle poradzili sobie znakomicie, robiąc wrażenie na licznie zgromadzonych słuchaczach.

Debatę w roli marszałka po raz pierwszy poprowadził Wiktor Wójcicki z kl. I bg, a występy uczniów oceniało jury w składzie: p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Wiesława Mazurek i  p. prof. Marta Sadowska. Pani dyrektor Teresa Mościcka pogratulowała debatującym, wręczając wszystkim uczestnikom upominki, a najlepszym – dyplomy.

Ostatecznie w debacie zwyciężyła Zuzanna Betiuk, II miejsce zajął Igor Adamowicz, natomiast III miejsce przyznano Natalii Królikowskiej. Jury zdecydowało, że wygrana zespołowa należy się grupie „antytezy” nr 1. Swój głos (w drodze głosowania elektronicznego) mogła także oddać publiczność. Według niej, w debacie zwyciężyła grupa „tezy” nr 1. Uczestnikom należą się wielkie brawa!

Debatę przygotował Samorząd Uczniowski z pomocą uczniów z kl. I dg: Julii Monastyrskiej, Anity Szaran, Huberta Lekana, Krzysztofa Głąba, Jonatana Urbana oraz Magdaleny Maksymiuk z kl. I fg. Opiekunką Klubu Debat Oksfordzkich jest p. prof. Teresa Kurzępa.

Fot.: Jonatan Urban

♦      ♦      ♦

Spotkanie z polskimi noblistami

4 marca odbyliśmy krótką podróż w czasie, by przekonać się, kto z twórców literatury polskiej zasłużył na tak prestiżowe wyróżnienie jak Nagroda Nobla. Zgromadzeni w szkolnej auli uczniowie klas pierwszych poznali sylwetki Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk oraz mogli poznać odpowiedź na pytanie: Po co nam ta literatura? Spotkanie z muzyką, poezją i prozą pozwoliło docenić wartość piękna, jakie niesie ze sobą tekst literacki. Prowadzący uroczystość Grzegorz Kryszczuk z kl. I fg oraz Filip Langiewicz z kl. I eg czuwali nad przebiegiem spotkania, a uczennice: Patrycja Wilgos z kl. I eg, Laura Sappok z kl. II e, Kinga Kubina z kl. I dp, Natalia Celińska z kl. I cp i  Weronika Wanarska z kl. I cp swoimi występami taneczno – wokalnymi zachwyciły publiczność. Na wyróżnienie zasługują także Emilia Będziejewska z kl. I dp oraz Kinga Sienkiewicz z kl. I ag- laureatki Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania nagrodzone przez p. dyrektor Teresę Mościcką. Spotkanie zakończone zostało konkursem przy użyciu smartfonów, w którym wszyscy uczestnicy uroczystości mogli wykazać się wiedzą na temat twórczości laureatów literackiej Nagrody Nobla. Za realizację projektu odpowiedzialne były p. prof. Dorota Mandzińska i p. prof. Anna Sioma.

Fot.: Marzena Postój

♦      ♦      ♦

W duchowym sercu naszego miasta

5 marca uczniowie klas I bg i II b udali  się do Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. Wycieczka była częścią zorganizowanego w naszej szkole „Tygodnia Humanisty”. W pierwszej części programu, którą zorganizował ks. Szymon Majewski, mieliśmy okazję zobaczyć parafialne archiwum i kancelarię kościelną. Udaliśmy się również do Sali Różańcowej, w której mogliśmy przyjrzeć się z bliska zdjęciom oraz księgom archiwalnym w języku łacińskim i polskim. Były wśród nich księgi chrztów, zapisy dotyczące zawierania związków małżeńskich czy też zgłoszenia pogrzebów. Wysłuchaliśmy ciekawostek na temat archiwaliów oraz informacji o kursach, w których mogą brać udział pary przygotowujące się do sakramentu małżeństwa. Następnie przeszliśmy do środka bazyliki, aby wziąć udział w drugiej części programu, którą był wykład. Zawierał on informacje i ciekawostki o historii  kościoła. Dotyczyły one np. prac wybitnego artysty prof. Wiktora Zina, który zaprojektował jeden z witraży oraz żyrandole i kinkiety w bazylice. Na zakończenie zajęć ks. Stanisław Tujak zagrał na harmonijce ustnej kilka piosenek.

Nasi przewodnicy przekazali nam w sposób interesujący wiedzę o dziejach archiwum i parafii. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek z historii bazyliki. Opiekunkami młodzieży były p. prof. Anna Popielewicz i p. prof. Ewa Betiuk.

♦      ♦      ♦

Koniec świata subkultur?

5 marca uczniowie klasy I bp poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy nastąpił koniec świata subkultur. Prowadzący, czyli Karolina Pieczykolan, Jakub Szumiło i Karolina Kozioł, zapoznali widzów z motywami przystępowania młodych ludzi do subkultur, ich rodzajami, a także przekrojem najciekawszych z nich: od bikiniarzy (Julia Daniec, Antoni Lis), przez hipisów (Igor Lewandowski, Natalia Kędzierawska, Nikola Rura), punków (Michał Burak, Jakub Baran), metalowców (Natalia Radomska, Michał Świdziński), skinheadów (Patrycja Zielińska, Patryk Bitner), po najmłodsze: subkulturę hiphopu (Kacper Grzywna, Kacper Wójcicki, Michał Szmiłyk), gotów (Aneta Kalińska, Julia Gryczaniuk, Monika Gwarda, Patrycja Frania) i emo (Barbara Miszczak, Sara Czerniej, Martyna Szychulec). Dzięki realizacji projektu klasa I bp przeniosła zgromadzonych w barwny świat, wydawałoby się, już miniony. Przedstawiono charakterystyczne cechy wyglądu przedstawicieli subkultur, a także wyznawane przez nich poglądy i wartości. Prezentacjom towarzyszyła muzyka jako nieodłączny element każdej z nich. Odpowiadając na pytanie, „czy nastąpił koniec świata subkultur?”, młodzież przyznała, że obecnie częściej mamy do czynienia z „alternatywami”, a subkultury zostały zastąpione przez style. Czerpiemy z nich inspiracje, wybieramy te ich elementy, które w danej chwili nam odpowiadają, ale przynależność nie ma tak trwałego charakteru jak dawniej. Projekt koordynowała p. prof. Małgorzata Kość.

Fot.: Marzena Postój

♦      ♦      ♦

Spotkania z absolwentami „Czarnieckiego”

W związku z Tygodniem Humanistów w auli odbyły się spotkania z absolwentami „Czarnieckiego”. 28 lutego gościła w naszej szkole Aleksandra Nadzieja – uczennica klasy prawniczo – językowej w latach 2005 – 2008, absolwentka Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Nasz gość pracował przy produkcji różnorodnych programów rozrywkowych, takich jak: ,,Big Brother” czy ,,Taniec z gwiazdami”. Młodzież mogła dowiedzieć się, jak wygląda praca na planie oraz współpraca z niektórymi celebrytami. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: III c, III d, III e.

5 marca gościliśmy Natalię Jędruszczak, uczennicę klasy kulturoznawczej naszego liceum w latach 1993 – 1997, która obecnie pełni obowiązki dyrektora Muzeum Chełmskiego. Pierwsza część spotkania dotyczyła wspomnień z okresu nauki w „Czarnieckim”. Następnie Pani Natalia przybliżyła uczniom kulturę baroku w interesującym wykładzie pt. ,,Straszny barok”.

Ostatnim naszym gościem był Krzysztof Rogucki, absolwent z 2012 roku. W 2017 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Teraz swój czas poświęca aktorstwu. Na co dzień współpracuje z Teatrem ,,Buffo”. Swoją pierwszą ważną rolę filmową zagrał w ,,Kamieniach na szaniec” w reż. Roberta Glińskiego. Wystąpił również w serialu ,,Stulecie winnych” w reż. Piotra Trzaskalskiego. W ostatnim czasie zainteresował się dubbingiem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: I bg, I cp, II b, II c. Za realizację projektu odpowiedzialna była p. prof. Wiesława Mazurek.

Fot.: Julia Brudnowska, Marzena Postój

♦      ♦      ♦

Kobiecość niejedno ma imię, czyli obrazy kobiet w historii, literaturze, malarstwie, muzyce i filmie

6 marca – w przededniu święta kobiet – czarnieczycy zorganizowali sesję popularnonaukową im poświęconą. O paniach napisano niejedną książkę, namalowano niejeden obraz, śpiewano  arie, pieśni i piosenki. Jak zaznaczyli prowadzący imprezę: Aleksandra Wołoszkiewicz z kl. I bg i Jakub Wilgos z kl. II b, prelegenci sesji przedstawiają wyselekcjonowane informacje, które zwróciłyby uwagę odbiorców i pozwoliły  na poznanie skomplikowanej natury kobiet. W prezentacjach pokazane zostały sylwetki Polek, które nie tyle zadziwiły świat, ile zdumiały otwartością umysłów, rozległością zainteresowań i konsekwencją w działaniach.

Filmowe portrety kobiet zaprezentowano w układzie chronologicznym. Pokazano m. in. bohaterki filmów „U progu życia” (1958) Ingmara Bergmana, „Giulietta i duchy” (1965) Federico Felliniego, „Człowieka z marmuru” (1976) Andrzej Wajdy, „Obcy – ósmy pasażer Nostromo” (1979), „Thelma i Louise” (1991) Ridleya Scotta, „Córki dancingu” (2015) Agnieszki Smoczyńskiej, „Suspiria” (2018) Luci Guadagnino czy „Portret kobiety w ogniu” (2019) Celine Sciamma. Kobiety w tych dziełach filmowych często protestują wobec obyczajowych konwenansów. Ich sprzeciw wobec otoczenia przywiązanego do schematów i przestrzegającego tabu to symbol walki o zakazaną miłość i wolny świat.

Wśród literackich bohaterek na zainteresowanie prelegentek zasługiwały: Ofelia, Anna Karenina, Scarlett O’Hara, Daisy Buchannan czy Ellen Olenska. Przedstawione kobiety były muzami artystów, symbolizowały namiętność oraz piękno, które często je gubiły. Były zdane na siebie, musiały mierzyć się z wieloma trudnościami, ale udowodniały, wbrew przyjętym wówczas przekonaniom, że mogą poradzić sobie bez męskiego nadzoru i protekcji.

Kobiety były też obiektem zainteresowania malarzy różnych epok, m. in. Gustawa Klimta, Amadea Modiglianiego, Egona Schielego, Edwarda Hoppera. Secesyjne, ekspresjonistyczne, realistyczne portrety kobiet koncentrowały się na obrazach ludzkiego ciała, wiwisekcji cielesności, prezentując je często w prowokującej artystycznie formie. Kobiety przedstawiane są też w pracach malarek. Są wśród nich Frida Kahlo, Tamara Lempicka, Aneta Zając czy Ewa Juszkiewicz. Postaci z ich obrazów to często  wytwory wyobraźni i efekty poszukiwania skomplikowanej prawdy  o przeżyciach wewnętrznych.

W trakcie sesji nie zabrakło też prezentacji kobiet w różnych gatunkach muzycznych: od popu (Alicja Majewska „Być kobietą”), muzyki rockowej (Budka Suflera „Nie wierz nigdy kobiecie”), poważnej („Jakże mam ci wytłumaczyć” z operetki pt. „Księżniczka Czardasza”), jazzu („Prosta piosenka” zespołu Poluzjanci), rapu /TKM, („Laj, laj, laj”) czy muzyki disco polo (Zenon Martyniuk „Przez twe oczy zielone”).

Przedstawione w historii i różnych dziedzinach sztuki kobiety zmieniły świat. Pochodziły z różnych części świata, były różnej narodowości, żyły w różnych czasach i walczyły z różnymi ograniczeniami, jakie je spotkały. Wszystkie te kobiety łączyło jedno – uczynić świat jutra lepszym, niż jest dziś, i nie pozwolić mu być takim, jaki był wczoraj.

Prezentacje przedstawili uczniowie: Szymon Emerla z kl. I bp, Maja Duszak, Justyna Kaczmarska, Martyna Wojciechowska, Wiktor Wójcicki z kl. I bg, Natalia Moskaluk, Weronika Oleszczyńska, Martyna Rozwód, Alicja Włodarczyk i Dawid Witkowski z kl. III c. Nad obsługą techniczną czuwali Aleksandra Wojnicka z kl. I bg i Artur Grabowiec z kl. III c, którzy pracowali nad realizacją projektu pod kierunkiem p. prof. Anny Popielewicz, nauczycielki języka polskiego, p. prof. Ewy Betiuk i p. prof. Małgorzaty Kość, nauczycielek historii i wiedzy o społeczeństwie.

Fot.: Marzena Postój

♦      ♦      ♦

Wystawa prac artystycznych uczniów „Czarnieckiego”

6 marca została zorganizowana wystawa prac artystycznych uczniów naszej szkoły. Młodzi twórcy mieli możliwość zaprezentowania talentów artystycznych. W gronie artystów znalazło się czternastu uczniów: Joanna Fedorowicz, Justyna Kaczmarska, Martyna Wojciechowska, Jakub Ciupa, Oliwia Suchań, Ewelina Chutkowska, Kinga Podgórska, Zofia Kusy, Dominika Jakubczyk, Artur Grabowiec, Oliwia Jakubowska, Emilia Orłowska, Michał Kowalczuk oraz jedna osoba anonimowa. Tematyka prac i dziedziny uprawianej sztuki były różnorodne. Podziwiać można było liczne obrazy, zaskakujące fotografie, emocjonalne wiersze, oryginalne ubrania, a nawet twórczość internetową.

Wystawę uroczyście otworzyła p. dyrektor Teresa Mościcka. Zebrani otrzymali katalog, w którym znajdowały się zdjęcia autorów i ich wypowiedzi. To pierwsza taka wystawa zorganizowana w naszej szkole, dlatego cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów. Przygotowaniem ekspozycji zajęły się Kinga Podgórska i Daria Gołębiowska z klasy II b, które tak opisują swoją pracę: „Aby wystawa była interesująca dla odbiorców, przeprowadzałyśmy liczne rozmowy z artystami celem przygotowania katalogu.  Przez to przedsięwzięcie pragnęłyśmy pokazać,  że uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie mają wiele talentów artystycznych, oraz podkreślić, że poza poszerzaniem  wiedzy z różnych przedmiotów w szkole możemy rozwijać różne zainteresowania”. Nad organizacją wystawy czuwały p. prof. Ewa Betiuk i p. prof. Anna Popielewicz.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lochelm.pl
e-mail: liceum@1lochelm.pl